„Situace české literatury na prahu postdigitální doby, tedy éry, v níž již digitální média nejsou novinkou a zvláštností, ale běžnou a „zlidštěnou“ součástí každodennosti, je stavem literatury radikálně demokratizované ve smyslu Faircloughovy demokratizace diskurzu.8 Publikovat literární text prakticky okamžitě může každý. Jde však zároveň nejednou pouze o iluzorní demokratizaci prestižního diskurzu. Literární diskurz není prestižní […]

Kategorie: Články

„Eisner uveřejnil dohromady víc než 17 textů, v nichž se v různé šíři vyrovnával s Durychovými valdštejnskými texty. Většinou šlo o recenze románu v česko- a německojazyčných novinách a časopisech. Jak jsem už zmínil, Eisnerovo chápání role překladatele v případě Bloudění se blížilo spíš roli spoluautorství,47 neboť text korigoval a přepracovával. Po své redakci, zaměřené […]

Článek ZDE. Převzato z časopisu Český jazyk a literatura, č. 2/2016.

Fantastická literatura – metrum českého verše – ilegální časopis Detektivky Z čísla 2/65 vybíráme: Studie: Tereza Dědinová: Fantastická literatura v českém kontextu jako výzva literární vědě Rozhledy: Robert Kolár — Petr Plecháč: Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století Prameny: Jiří Rambousek: Ilegální časopis Detektivky Články představujeme formou vybraných citací. Pasáže uvedené tučným […]