Úvod článku na webu Host 7 dní online:

V zemi indiánských letních táborů vychází současná literatura autorů a autorek z řad původních severoamerických národů. Co udělá s romantickými představami, které nám podsunul Karel May? A v čem je literatura původních Američanů a Američanek unikátní, když se zabývá nejen etnickou identitou, ale i dalšími palčivými tématy?

(…)

V závěru se autorka věnuje pojmenování Indián:

Ještě drobná poznámka k používání výrazu Indián. Od momentu, kdy jsem si své kamarádce původem z Angoly odvážila doporučit šampon, si jako běloška dost troufám, takže vám problematiku ráda objasním. Za správnost ručí internet, konkrétně rozhovory se zmiňovanými autory a autorkami.

Někteří příslušníci a příslušnice původních národů na území dnešních USA používají výraz Native American, někteří Indigenous a někteří Indian American. Někteří používají označení kmenů nebo národů, které jim dali kolonisté, jako třeba Navajo, jiní preferují názvy v původním jazyce, jako je Diné. Výraz Indian bez dalšího přívlastku je dnes vnímán trochu jako slovo začínající na n v případě lidí s původem v Africe — pokud do dané skupiny nepatříte, je urážlivé, když ho používáte. Na území dnešní Kanady drtivá většina lidí preferuje označení první národy. Jako v případě mnoha dalších jazykových otázek, které konzervativní pravice ráda rámuje jako kulturní války, je hlavní zásadou oslovovat každého zkrátka tak, jak si to přeje, což může s více než pěti sty oficiálně uznávanými původními národy jen na území USA vypadat složitě — jde ale jen o slušnost a uznání důstojnosti. Důvodem, proč se ovšem plošně upouští od označování původních národů zvenčí jako Indiány, je mimo jiné i selský rozum, že nazývat lidi jménem, které jim dal geograficky zmatený strůjce jejich masového vraždění, navíc když v angličtině stejné slovo pojmenovává i lidi a věci spojené s indickým subkontinentem, je prostě nesmysl.

Původní Američané si mohou slovo vzít zpět a používat ho v novém kontextu, my, běloši nebo Evropané, to ale udělat nemůžeme. Že se v překladech románů původních Američanů objevuje slovo Indián, je tedy samozřejmě v pořádku, když se ale zvenčí vyjadřujeme o jejich autorech či postavách, měli bychom se mu vyhnout. Dalším přístupem, na kterém se shodne velká většina příslušníků a příslušnic původních národů, je odmítání generalizace — původní Američané nejsou jednolitá skupina, ale spektrum rozmanitých kultur, proto často preferují označení konkrétním jménem kmene či národa — a odmítání karikatury, tedy třeba „indiánského“ kostýmu na karneval. Dalo by se říct, že je to něco jako blackface, ale ani ten není v Česku často vnímaný jako problematický. Černochům jsme přece nikdy neublížili a Indiány máme rádi… mohli bychom to tedy dokazovat i tím, že budeme respektovat jejich důstojnost a rozmanitost.

Zanechat odpověď