Zahajujeme sérii článků o obsahu a výsledcích Maturitního fóra, jež zorganizovala Asociace středoškolských češtinářů na půdě Univerzity Hradec Králové.

Setkání se konalo 1. června 2013 za účasti členů ASČ, středoškolských češtinářů, zástupkyň sdružení metodiků cizích jazyků AMATE, zástupců Cermatu a řady hostů. Z posledně jmenovaných se fóra zúčastnili např. náměstek ministra školství Jindřich Fryč, bohemisté-akademici prof. Marie Čechová, prof. Pavel Janoušek, prof. Jaroslava Janáčková, dále literární historik a kritik Pavel Janáček, ředitel Cermatu ing. Jiří Zíka a další.

Setkání bylo rozděleno na dva bloky. V dopoledním, odborném a příspěvkovém, vystoupili po úvodním slovu doc. Václava Víšky z hostitelské univerzity a „duchovního otce“ fóra, místopředsedy ASČ Josefa Soukala, postupně:

– náměstek ministra školství J. Fryč;

– předseda ASČ Jiří Kostečka;

– Dagmar Škorpíková za AMATE;

– prof. M. Čechová;

– A. Kapustová a G. Baumgartnerová za Cermat

V odpoledním, diskusním bloku, pak promluvil a obsažnou debatu vyvolal prof. P. Janoušek; s kratšími vstupy se přihlásila celá řada dalších účastníků. Výměny zkušeností a názorů pokračovaly i v kuloárech ještě dlouho po oficiálním ukončení akce.

Fotogalerii z akce si lze prohlédnout zde. Jednotlivá vystoupení a diskuse byly zachyceny na video a audiomateriál; ukázky budeme postupně zařazovat v dalších příspěvcích na našem webu.

Asociace středoškolských češtinářů děkuje i touto cestou proděkanovi PedF UHK Mgr. Václavu Víškovi za nabídku, aby se setkání konalo v krásném prostředí velké auly Objektu společné výuky, i za pomoc při organizaci akce. Děkujeme dále panu Janu Wagnerovi, šéfredaktorovi portálu www.ceskaskola.cz za osobní účast a pořízení veškerých nahrávek. Zprávu o setkání přinesl Český rozhlas a budou o ní informovat pedagogické časopisy.

Tématem fóra, jak ostatně napovídá název akce, bylo zhodnocení současného stavu maturit vůbec a maturitní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků zvlášť. Důležitou jeho součástí bylo přednesení návrhů ASČ a AMATE na podobu maturitní zkoušky 2018+ a informace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu těchto návrhů. S oběma těmito návrhy nyní prostřednictvím našeho webu seznámíme i širší veřejnost.

příštích článcích k MF 2013 budeme postupně publikovat projevy aktérů, kteří se přihlásili do prvního bloku.

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Zanechat odpověď