Publikace Národního pedagogického institutu ČR

Úvod
Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle´adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek.
Následující materiál přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu do školy postupovat, aby se žákovi dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy. Věnuje se třem základním otázkám, které si učitel na počátku klade:
Jak žáka integrovat do třídního kolektivu?
Jak žáka učit češtinu?
Jak žáka zapojit do výuky?

Zanechat odpověď