Cyklus pěti videí

Rozhovor s Janem Wiendlem (ředitelem Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK) a Janem Chromým (ředitelem Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK) o studiu programu český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Moderuje Eva Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK). Znělku vytvořil Stefan Segi. (Anotace) Rozhovor ZDE.

Databáze popularizačních knih o češtině vznikala v rámci volitelného semináře realizovaného v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze v letním semestru akademického roku 2015/2016 a v zimním semestru ak. roku 2016/2017. Shromažďuje údaje o všech popularizačních knížkách z oblasti jazykovědné bohemistiky vydaných (třeba i v reedici) od roku 1948. Koncepce supervize: Robert Adam Databáze

David Tomáš Míka: Jak správně oslovovat na vysoké škole Hynek Frýdl: Zní laskavě vůbec ještě laskavě? Albert Maršík: Těmto českým slovům nebudete chtít uvěřit Anna Šimerková: Tyvole! O semináři ÚČJTK youtuberem Výuková videa Uvedení do jazykovědné bohemistiky Databáze popularizačních knih o češtině (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK) Ústav českého jazyka a teorie komunikace: Podcast pro uchazeče o studium českého jazyka a literatury na FF UK

Několikaminutové výkladové přednášky k tématům morfologickým, syntaktickým a jiným.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakuty UK nabízí zdarma kurz akreditovaný v rámci DVPP MŠMT. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům (učitelům češtiny) ze základních a středních škol na území hlavního města Prahy. Cílem kurzu je představit účastníkům specifika výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, seznámit je s legislativním rámcem a možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách a představit metodiku výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Po […]

Asociace češtinářů (ASČ) Otevřený dopis učitelských a odborných sdružení a vzdělávacích pracovišť ing. Robertu Plagovi, Ph.D., ministru školství České republiky, k novele maturitní vyhlášky Vážený pane ministře, podle Vašeho sdělení pro média probíhala během podzimu 2018 diskuse k maturitám, „a to jak na odborné, tak na politické úrovni“. Konkrétním výsledkem této diskuse je novela školského zákona, kterou Váš úřad v únoru 2019 předložil k meziresortnímu připomínkovému řízení. Tato novela přináší radikální návrhy, jejichž realizace […]

Ústav české literatury a komparatistiky a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK každoročně připravují kurz pro uchazeče, zájemce o studium bohemistiky, letošní program ZDE.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze nabízí od února 2015 nový kurz vzdělávání pro vyučující českého jazyka na středních a základních školách. Bližší informace naleznete na webové stránce ÚČJTK: http://ucjtk.ff.cuni.cz/node/7831.