Dovoluji si vyhlásit anketu na téma nejnevyslovitelnější jméno české, moravské nebo slezské obce na území České republiky.

Můj favorit: Hřiměždice (obec u Příbrami).

Jako lingvista podpořím svůj názor takto:
1) Souhláska „h“ je guturála (souhláska hrdelní), zatímco souhláska „ř“ je alveorála (souhláska předodásňová); jsou tedy od sebe artikulačně silně vzdálené.
2) Česká souhláska „ř“ je notoricky známa jako Nečechem nevyslovitelná. Není to tak úplně pravda, ale rozhodně se liší od polského, kašubského či hornolužického „ř“ (poslední tvrzení osvědčuji s ohledem na svůj výzkum při výletu do Horní Lužice se studenty Gymnázia Na Zatlance Praha 5 v r. 1984, kdy jsem hovořil s posledními aktivními mluvčími lužické srbštiny).
Kdysi jsem v odborné literatuře narazil na tvrzení, že něco jako souhláska „ř“ existuje v jednom dialektu vlámštiny, ale bohužel si  nepamatuji zdroj (ocením případný komentář specialistů na fonetiku tohoto jazyka).
3) Spojení [mňe] je podle mých zkušeností rovněž nevyslovitelné v přesném znění kýmkoli jiným než rodilými Čechy, Slováky a Poláky.
4) Spojení souhlásek [žď] je pro Čechy, Moravany a Slezany běžné (Žďár, Ždimera, žďuchnout), pro jinojazyčné však…
5) Souhláska „c“ (semiokluziva, akusticky: semiexploziva; česky: souhláska polozávěrová neznělá) je prakticky nepředstavitelná pro rodilé mluvčí angličtiny a řady dalších jazyků.

S přáním krásných Vánoc 2019

Jiří Kostečka
ASČ

Zanechat odpověď