Aktualizace 13. října 2021 – dostupné výstavy:

Král se špatnou pověstí

Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury

Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989

Literární kronika první republiky. Události a díla literatur ČSR 1918–1928

Četba dětí Otce vlasti. Staročeská literatura za králů Karla a Václava (1346–1419)

Osa avantgardní Prahy

„Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století

Karel Jaromír Erben 1811-2011

Jaroslav Vrchlický 1853-1912

Václav Hájek z Libočan. Život a dílo

„Hráno na harfu komínů“. Jiří Kolář a Kladno (1925–1945)

Ze stránek Ústavu pro českou literaturu AV ČR:

Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol).

Výstavu si můžete k výše uvedeným účelům zdarma stáhnout (standardně ve formátu PDF) z těchto stránek a instalovat podle svého uvážení, například s doplňkem vlastních trojrozměrných exponátů. Jedinou podmínkou použití výstavy je předání informace o místě a termínu její instalace.

Aktuální výstava

Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století

Výstava obsahuje 12 panelů, které seznamují s literárním dílem mistra Jana Husa a vnímáním jeho odkazu od 15. do 21. století. Jednotlivé panely obsahují nejen citáty z nejvýznamnějších Husových děl, ale také ukázky rukopisů a starých tisků z českých a zahraničních knihoven. Výstava vznikla při příležitosti výročí 600 let od upálení Jana Husa a při konání V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze.

Výstava ZDE.

Panel Životní pouť mistra Jana Husa ZDE.

Předchozí výstavy:

Karel Jaromír Erben

(Výstava, pracovní listy, Erbenoviny)

Erbenoviny dostupné ZDE.

Jaroslav Vrchlický

Ukázka ZDE: panel Na Parnasu.

Václav Hájek z Libočan. Život a dílo

Ukázka ZDE: panel První vydání Kroniky české: dřevořezy.

Hráno na harfu komínů“. Jiří Kolář a Kladno (1925–1945)

Ukázka ZDE: panel Za kouřem kladenských železáren. 

Příspěvky věnované Janu Husovi ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

O Jiřím Kolářovi ZDE.

Jeden komentář.

Zanechat odpověď