Dotaz:
Prosím o objasnění pro učitele na 1. stupni, zda zvratné sloveso směje se je slovesný tvar složený či jednoduchý. Jsou literatury, které se rozcházejí.
Děkuji a jsem s pozdravem
P. H.

Odpověď ASČ:
Za složený tvar slovesný se pokládají tvary jako nesl jsem, byl bych nesl, budu nést, je nesen. Pokud jde o dotazovanou zvratnou podobu slovesnou, držel bych se pojetí poslední nezpochybnitelné normativní příručky, Havránkovy-Jedličkovy České mluvnice, v níž se na str. 245 (v posledním vydání z r. 1981) praví toto: „Zvratná podoba slovesa u tvarů určitých (myji se, přeji si) i neurčitých (mýt se, přát si) je vlastně také druh složeného tvaru, viz o ní dále.“ Je ovšem pravda, že „dále“, na str. 246, autoři zařazení těchto tvarů mezi složené poněkud zpochybňují.
Jako didaktik češtiny bych doporučil, aby se tento pojem na 1. stupni vůbec nezaváděl.  

Za složený přísudek považuje většina mluvnic (např. opět Česká mluvnice nebo renomovaná Čeština – řeč a jazyk M. Čechové a kol., 2014, str. ) spojení způsobového slovesa s infinitivem (musí odejít, smí se přidat, chtěl pomoci) nebo fázového slovesa s infinitivem (začne pracovat, přestala zpívat); ČŘaJ přidává i slovesa dát a nechat s infinitivem (Karel si dal ušít šaty; Nechal ji pozdravovat).

V této souvislosti přišel do naší poradny i dotaz na spojení (on) zůstal okouzlen. Zmíněná  ČŘaJ ho považuje za fázové a uvádí tento příklad na složený přísudek: Karel zůstal stát.
Novočeská skladba (V. Šmilauer, 1969, str. 349) naproti tomu uvádí, že ve větách jako Karel zůstal okouzlen jde o rozvinutí přísudkového slovesa doplňkem (zde okouzlen), a tedy přísudek zůstal je zde jednoduchý. 

PhDr. Jiří Kostečka,
ASČ

 

7 komentářů.

 1. Simona Wroblowská napsal:

  Mohu Vás poprosit o vysvětlení, která z vět je správná a proč? Nebo lze použít obě? (rozdíl je ve slově znala/znalá)
  Společnost je znalá problematiky. Společnost je znala problematiky. Děkuji

  • Jiří Kostečka napsal:

   Správné je znění „Společnost je znalá problematiky.“ Přídavné jméno „znalý“ se skloňuje podle vzoru mladý a má vazbu s 2. pádem.

 2. Nikola Novotná napsal:

  Všechny tvary minulého času jsou složené.

 3. Lenka Markvartová napsal:

  pracoval – jednoduchý nebo složený slovesný tvar

  • Jiří Kostečka napsal:

   Z hlediska synchronního, tedy v dnešní době, jde o tvar jednoduchý. Z hlediska diachronního, tedy s ohledem na historický vývoj češtiny, šlo o tvar složený – a to v podobě „pracoval jest“.

   • Michaela Minářová napsal:

    Dobrý den, prosím o sdělení, zda v učebnici českého jazyka pro 4.ročník základní školy je správné tvrzení, že všechny slovesné tvary v minulém čase jsou složené ( on pracoval ). Vždy jsem žáky učila, že složený tvar je s dvěma slovesy a jednoduchý tvar obsahuje jedno sloveso. Pan Havránek a Jedlička v tomto smyslu také vysvětluje toto učivo.Velmi děkuji za odpověď. Michaela Minářová

Zanechat odpověď