Karel Čapek Válka s Mloky   Výňatek Umělecký text    DER NORDMOLCH Nemnoho let po osazení prvních mločích kolonií v Severním a Baltském moři zjistil německý badatel dr. Hans Thüring, že baltský Mlok vykazuje – patrně vlivem prostředí – některé odlišné tělesné vlastnosti; tak prý je o něco světlejší, kráčí vzpřímeněji a jeho lebeční index […]

Český jazyk a literatura Pracovní list   Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice   Výňatek Umělecký text Boblig se tázal dál: „A teď, Doroto Biedermannová, když tak spoléháš na milosrdenství boží, jmenuj všechny lidi, které jsi viděla na Petrových kamenech. Dej pozor, abys nikoho nevynechala!“ Pro vyslýchanou nastal nejhorší okamžik. Naučila se zpaměti jména asi dvaceti […]

Český jazyk a literatura Pracovní list   Joseph Heller Hlava 22   Výňatek Umělecký text Začali se jí dvořit manželé jejích nejlepších přítelkyň. Paní Daneekovou samozřejmě nemohlo netěšit, jaký vzaly věci obrat, a dala si udělat přeliv. Její fantastické bohatství se neustále hromadilo a denně si musila naléhavě připomínat, že všechny ty statisíce dolarů, kterými […]

Český jazyk a literatura Pracovní list   Vítězslav Nezval Blíženci   Výňatek Umělecký text   Jaro Slunce hrá na andělské trouby jak starý kejklíř na mandelince Dřevění husaři troubí vpodvečer na milence   Noc lampiony rozsvítí Jarní noc Bruneta V mém srdci začne vřískati jak dětská trumpeta   Kočičky pláčou Kraslice barevné jako promenáda a srdce […]

Český jazyk a literatura Pracovní list    Jiří Voskovec – Jan Werich Caesar Výňatek Umělecký text  BULVA: Jsem zamyšlen, příteli, nad zlobou lidskou. Udělali jsme něco onomu muži, který nás vrhl do kabiny lvové? Neudělali! Pohleďte, oč lépe jsme se dohovořili s tím lvem! PAPULLUS: Ano! Řekli jsme mu, že ho zmlátíme, vyvezeme obvázaného ven, že […]

Český jazyk a literatura Pracovní list   Mika Waltari Egypťan Sinuhet   Výňatek Umělecký text  Tak se nestalo nic nového před mýma očima, ale vše, co se stalo, stane se i v budoucnu. Ti, kteří přijdou po mně, budou podobni těm, kteří byli přede mnou. Jakpak by tedy mohli pochopit mou moudrost? Pročpak bych si měl […]

Český jazyk a literatura Pracovní list   Bohuslav Reynek Sníh na zápraží   Výňatek Umělecký text   Job v zimě Listí už nepadá, holé jsou stromy, veliká zahrada rukama lomí.   Závoji závějí zbělely skály. Třesu se: nehřejí vředy, jen pálí.   Sníh. Roucho naděje pro mdlé a chudé. Nahotu oděje, tepleji bude?   Dvůr […]

Český jazyk a literatura Pracovní list   Virginie Woolfová Mezi akty   Výňatek Umělecký text   Vytáhli na terasu řadu židlí, lehátek, pozlacených židliček, vypůjčených proutěných židlí a prostých zahradních sedátek. Pro všechny místa dost. Někteří si sedli radši na zem. Slečna La Trobová měla pravdu, když řekla: „Pro divadlo jako stvořené!“ Trávník byl rovný […]

 Pracovní list Ladislav Fuks Spalovač mrtvol Výňatek Umělecký text  V rakvi se objevila ostrá bledá vyhublá tvář v parádní zelenošedé uniformě. Na prsou měla železný kříž, brigadýrku a bílé rukavičky. V knoflíkové dírce snítku vavřínu. Jiná snítka, snad myrta, ležela na rukou zkřížených na břiše. „Je to pan Ernst Wagner,“ řekl pan Kopfrkingl chlapci, který se […]