Jako další ukázku zdařilých počinů studentů uvádím práci svého gymnazisty Jakuba Musila, již vytvořil na konci sexty. Jde o ppt prezentaci tří moderních uměleckých směrů, kubismu, futurismu a kubofuturismu. Propojuje aspekty výtvarné, literární, recitační (uslyšíte Marinettiho báseň v italském originále), i hudební (obsahuje dokonce část futuristické hudební skladby, tedy něco, co do výuky běžně asi nezařazujeme).

I když účinek prostého počítačového zápisu dvouhodinového referátu je bez osobitého autorova verbálního doprovodu sotva poloviční, může jistě dobře posloužit jako inspirace i přímý materiál pro obohacení výuky.

Pozn.: Při neceloplošném promítání (tedy laicky: bez F5) lze pod jednotlivými slajdy obsahujícími ukázky výtvarných děl vidět i základní informačně-interpretační poznámky k nim.

Prezentaci si můžete stáhnout zde: Kubisfuturis.
Upozornění: Po uložení na harddisk či flešku ji pak lze bez problémů pouštět, avšak při otevírání musíte odsouhlasit povel „jen pro čtení“.

Zanechat odpověď