Ze zdařilých slohových prací žáků Gymnázia Ústavní v Praze, které přinesl letošní školní rok, vybíráme dvě: Byly otištěny v časopise Dobrá adresa, v nové rubrice Jiskření, otevřené právě mladým autorům.

Za průvodní slovo k textům děkujeme Michaele Kotenové.

Kamila Zimová: Příběh, který mi dal jméno

„Autorka situuje své vyprávění v ich-formě do prostředí indiánského kmene, a i pointa příběhu je založena na využití motivu mluvících jmen, jež se vztahují k vlastnostem hlavní postavy.

Ve vypravování funkčně využívá přímou řeč, přítomný čas, větné ekvivalenty i vnitřní monolog,  lyrizované pasáže střídá dramatický spád a napětí. Cítíme však přirozenost, nikoli pouhé zapojení těchto prvků z důvodu, že „to do vypravování prostě patří“.

Bázlivá myška překonává sebe samu ve chvíli, kdy jde o život jiným, a stává se Medvědím srdcem. Práce šestnáctileté Kamily Zimové svojí úrovní zase překovává většinu maturitních písemných prací, jejichž autoři se o zvládnutí útvaru vypravování rovněž pokoušeli a pokoušejí.“

Další práce Kamily Zimové ZDE.

Marie Hadererová: Paul Bäumer

„Podle prof. Jiřího Trávníčka je „převozník“ autor (žánr, titul…), který čtenáře přenese ze světa dětské četby do prostoru četby dospělých. A právě Erich Maria Remarque podle něj mezi takové „převozníky“ patří. O velké čtenářské oblibě tohoto autora svědčí i následující charakteristika, věnovaná hlavnímu hrdinovi jeho slavného románu Na západní frontě klid, Paulu Bäumerovi.

Na vyspělé, interpretačně pojaté charakteristice oceňuji též její jazykovou stránku. Autorka užívá osobité metafory, personifikace a přirovnání, jež podtrhují absurditu války, dovede zesílit naléhavost sdělení prostřednictvím vhodného opakování či parcelace výpovědi.

Shodou okolností jsem letos v dubnu coby centrální hodnotitelka přečetla několik písemných prací o tzv. „must-read“ knize, ale žádný mě neoslovil tolik jako text Marie Hadererové.“

V časopise Dobrá adresa je otištěna také ilustrace, jíž Marie Hadererová svoji charakteristiku doprovodila.

Další práce Marie Hadererové ZDE.

Dobrá adresa č. 4-6, 2019

Zanechat odpověď