Představovat češtinářské, potažmo učitelské obci doc. Kamila Kopeckého z PdF UP Olomouc by bylo asi zbytečné, tento pedagog je znám svými početnými aktivitami nejen na poli bohemistiky, ale i při využití výpočetní techniky ve výuce či bezpečnosti dětí ve virtuálním prostoru (připomeňme např. projekt E-bezpečí, jehož je vedoucím, Centrum prevence rizikové komunikace PdF UP či jeho roli poradce ve filmu V síti a webovém projektu s ním spjatém.)

Na svém YouTube kanálu před nedávnem zveřejnil i Doodle animaci představující vizuálně zajímavě pojatý vývoj českého jazyka od praslovanských základů k jeho současné podobě. Uplatnění jistě najde v hodinách ČJ na ZŠ i SŠ, věnovaných vývoji naší mateřštiny. Zhlédnout jej můžete zde.

Dalšími podobnými příspěvky jsou Typologická klasifikace jazyků, Indoevropské jazyky, Zvukové prostředky souvislé řeči nebo Jak určit životnost.

Vítané obohacení pro výuku češtiny představuje i Knihovnička učebních materiálů Katedry českého jazyka a literatury PDF UPOL, kde se nacházejí i výše zmíněné animace, videopřednášky, powerpointové prezentace či obrázky s tematikou českého jazyka a literatury. Její součástí jsou i materiály zaměřené na rizikovou komunikaci, IT ve vzdělávání, mediální výchovu aj. Autorkou několika pomůcek je Veronika Krejčí.

Zanechat odpověď