Dotaz:

Dobrý den, mám velikou prosbu a moc Vás prosím o radu. Byla jsem poprvé v tanečních se svým vnukem. Zarazilo mě, že taneční mistr vyzval děvčata k volence slovy: „Dámy, zadejte si“, a chlapce: „Pánové, zadejte se“. Domnívám se, že správně je pokyn „zadejte se“ bez rozdílu, zda je určen chlapcům či děvčatům. Prostě mně to nelahodí uším a spíše mně to připomíná již méně užívané „zavdejte si“ – např. dobrého truňku. Jsem již babička, češtinu mám velmi ráda, ale nová pravidla v malíčku nemám – stále čerpám z výuky ČJ na základní škole, kde jsme měli vynikající paní učitelku. Omlouvám se, že obtěžuji, ale nevím, kde bych mohla hledat odpověď na tento konkrétní dotaz.
Paní H.S.

Odpověď poradny ASČ:

V prvé řadě se rozhodně nemusíte omlouvat, naši poradnu jsme zřídili nejen pro učitele a studenty, ale pro všechny uživatele mateřského jazyka. Kromě toho jste osvědčila dávno známou pravdu, že čeští senioři ovládají naši mateřštinu velice dobře!

Máte totiž pravdu: Pokud jste skutečně slyšela přesně (mikrofon a aparatura totiž může leccos zkreslit, a navíc rozdíl ve výslovnosti hlásek „i“ a „e“ nemusí být vždy jasně patrný), byla výzva tanečního mistra jazykově chybná. Sloveso „zadat se“ má podle normativního Slovníku spisovné češtiny význam „vzít na sebe povinnost, zavázat se“; SSČ zde uvádí příklad přímo se vztahující k Vašemu dotazu, totiž „zavázat se někomu na tanec“. Sloveso „zadat si“ má pak význam „utrpět na dobré pověsti“ („bála se, aby si /něčím/ nezadala“). Tyto významy potvrzuje i Český národní korpus. Za sebe pak mohu říci, že totéž mně praví i můj idiolekt. (Tímto pojmem se označuje individuální jazykové povědomí, jazykový cit, tj. „jak bych to já /ne/řekl“, „jak to já /ne/cítím“.)

Sloveso „zavdat si“ je zcela jiné; naprosto správně vystihujete jeho význam, totiž „napít se (alkoholu), připít si“. Záměna slov v důsledku jejich zvukové podoby se nazývá odborně paronymie; jejím krásným příkladem je věta – samozřejmě uměle vytvořená – „Nepoužívej cizí termity, nebo to skončí katastrálním fiakrem“.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď