Dotaz:

Nejsem si jistá, zda se píše čárka před spojkou nebo ve větě Nařídili mi, abych ho přivedl živého(,) nebo mrtvého. Můžete mi prosím poradit?

Odpověď:

Při rozhodování, zda máme psát čárku před spojkou nebo, se řídíme tím, v jakém významu je tato spojka užita. Vyjadřuje-li význam vylučovací, čárka je namístě: Odeslal jsi ten dopis včera, nebo až dnes? Čárka se naopak nepíše, pokud je spojka užita ve významu slučovacím: Kup rohlíky nebo chleba. Nejedná se přitom o čisté slučování, nýbrž o uvádění možností, eventualit, u nichž není podstatné, která z nich nastane, které dáme přednost. Totéž platí i o větě Nařídili mi, abych ho přivedl živého nebo mrtvého. Zde totiž nezáleží na tom, v jakém stavu bude hledaná osoba přivedena, zda bude žít, či nikoliv, a proto čárku před spojkou nebo nepíšeme. Jinak je tomu například ve větě Chci vědět, je-li živý, nebo mrtvý. V této formulaci je spojka nebo užita v poměru vylučovacím, neboť v daném kontextu je informace o životě a smrti, tedy o neslučitelných protikladech, zcela zásadní.

Z jazykové poradny ÚJČ AV ČR

Zanechat odpověď