Ve facebookové skupině Český jazyk a literatura – nápady a inspirace se objevily zajímavé tipy ke slavné básni Tygr. Přinášíme souhrn z diskuse:

William Blake: Tygr

Tygře, tygře, žhavě žhneš,
noc je kolem tebe les.
Kdo vzal smrti její moc
a dal ti strašnou souměrnost?

V hloubi kde, kde v nebesích
planul oheň očí tvých?
Na čích perutích se vznese?
Která ruka plamen snese?

Který fortel, které ruce,
utkaly tkáň tvého srdce?
Kdo, když srdce začlo bít,
strašný spár moh’ vytvořit?

Kdo dal řetěz? Kdo jej kul?
V které výhni mozek žhnul?
Která kovadlina, hmat
smí tu hrůzu do ruk brát?

Když pak hvězdy vrhly kopí,
jejich slzy nebe kropí,
moh’ se, kdo tě stvořil, smát,
beránka moh’ udělat.

Tygře, tygře, žhavě žhneš,
noc je kolem tebe les.
Kdo kdy smrti vezme moc
a dá ti strašnou souměrnost?

(překlad Zdeněk Hron)

Z diskuse:

Monika Stehlíková: Léta doporučuju dětem Saroyanova Tracyho tygra, po velmi dobré zkušenosti (krátký, srozumitelný, ale zároveň zapeklitě magicko-realistický text) jsem ho na jaře dala povinně současným třeťákům. Ohlasy až na jedinou výjimku velmi kladné, budeme to rozebírat za pár týdnů. Chci na tom mj. ukázat (ačkoli jsem si dost jistá, že se mi to nepodaří), jak může být konkrétní báseň interpretovaná a aktualizovaná bez ohledu na kontext, v němž vznikla, a jak v konkrétně v souvislosti s Tracyho tygrem byla dobově vnímaná částí čtenářů speciálně u nás v době normalizace. Pamětníci-vrstevníci si možná vzpomenou na neobyčejnou popularitu knížky s Šalamounovými ilustracemi i na kultovní výbor z Blakeových veršů Napíšu básně kytkám na listy z roku 1981 v překladu Zdeňka Hrona.

Monika Stehlíková: DG 307. Háček je v angličtině Pavla Zajíčka, pro dnešní děti je těžko srozumitelné, že za normalizace byl člověk mluvené (ostatně i psané) angličtině vystaven jen naprosto vzácně. https://www.youtube.com/watch?v=mJTlWUCh7cE

Monika Stehlíková: Verze kapely Betula pendula. Ta mívá úspěch. https://www.youtube.com/watch?v=sYlBkKJQQz8

Monika Stehlíková:  Laura a její tygři si vzala ze Saroyana název, na desce Žár trvá je přímý odkaz jen v písni Dr. Pizinger, Tygra na obalu jsme vnímali jako přímý odkaz na WB. https://www.youtube.com/watch?v=v0SIXvGa9iU

Monika Stehlíková: Ve vynikajícím cyklu Ro(ck) v poezii se Josef Rauvolf věnuje Blakovi hned v několika pořadech, k dohledání v archivu Českého rozhlasu v červenci 2013.
https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/

Vladimír Stanzel. Vzhledem k charakteru své tvorby velmi netradičně zhudebnili Tygra i Tangerine dream: https://www.youtube.com/watch?v=42CYiUtGafQ

Nela Votápková: Sice nejde o zhudebnění, ale Blakův tygr je ústřední linkou v seriálu Mentalista … Jen překládají jako Tygře, tygře, rudě žnoucí … funguje to jako jakési heslo.

Ruth Konvalinková: Film Dead Man: https://www.youtube.com/watch?v=hOSWqNzEa04

 

 

Kategorie: Blake William, Články