Vážení návštěvníci našeho webu,

jsme velmi rádi, že naše Poradna získala okamžitě po svém zavedení tak intenzivní pozornost a zájem. Zároveň si však dovolujeme upozornit, že je zaměřena přednostně na řešení jazykových a literárních problémů spojených s výukou předmětu český jazyk a literatura na školách.
Sloužíme i širší veřejnosti nepedagogické, ale předpokládáme, že se na nás budete obracet pouze s takovými dotazy, jejichž osvětlení sotva může běžný uživatel mateřského jazyka vyhledat sám.

Znovu proto zdvořile upozorňujeme, že není v našich silách reagovat na dotazy týkající se běžných jazykových problémů. (Ze stejného důvodu – totiž nezvladatelného náporu dotazů na jevy, které lze snadno vyhledat v normativních příručkách – musela před časem omezit své služby v této oblasti dokonce i instituce nejpovolanější, Ústav pro jazyk český.)

Prosíme proto potenciální tazatele, aby se nejprve pokusili nalézt odpověď na svůj dotaz ve snadno dostupných odborných příručkách, zejména v Pravidlech českého pravopisu, v Slovníku spisovné češtiny, v internetové příručce ÚJČ AV ČR, dostupné na http://prirucka.ujc.cas.cz nebo v publikaci M. Pravdová (ed.): Jsme v češtině doma? (nakladatelství Academia, Praha 2012).

Na druhou stranu jsme s radostí zodpověděli a budeme nadále zodpovídat dotazy i na jazykové a literární problémy primárně nepedagogické, pokud přinášejí zajímavý jev či problém, jejž nebohemista nemusí zvládnout ani s pomocí široce dostupných příruček.
Opakujeme též, že přijímáme veškeré dotazy související s výukou českého jazyka a literatury na školách – v oblasti pravopisu např. na metodiku výuky problematického jevu apod., v oblasti literární např. na otázky interpretační, v oblasti slohu na hodnocení a klasifikaci slohových prací školních i maturitních.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Kostečka

Kategorie: Články, Poradna ASČ

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Zajímavé dotazy adresované Jazykové poradně ÚJČ AV: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/

  2. Miroslav Švidrnoch napsal:

    Prosím o sdělení, zda je správný tvar „paní Nováková byla připravená na vše“, nebo „Paní Nováková byla připravena na vše“, „pan Novák byl připravený na vše“, nebo „pan Novák byl připraven na vše“. Dále si dovoluji zeptat se, zda je správná slovesná vazba „být na vině“ – připadá mi to jako slovakismus, nejsem si ale jist (nebo jistý nebo jist i jistý)? Děkuji předem. Miroslav Švidrnoch, Sokolovská 1223/34, Ostrava-Poruba. – neobsahuje žádné výsledky

Zanechat odpověď