Učíme děti mluvit a vyprávět

Doc. Václav Martinec, dlouho známý především jako režisér a pedagog herectví, se nadále neúnavně věnuje pedagogické práci na poli mluveného slova. V těchto dnech mu vychází kniha Učíme děti mluvit a vyprávět aneb Sedmero pohádek o sedmero kouzelnících. Autor za výrazného přispění ilustrátorky Pavly Hovorkové zve děti a jejich rodiče do učení k Mágům Mluvené Mateřštiny. Pozvánku na křest knihy připojujeme (ZDE).

Současně bychom rádi upozornili na další aktivity Václava Martince: Znepokojen nynějším stavem užívání češtiny i faktem, že se při výuce češtiny věnuje málo pozornosti mluvenému jazyku, založil se svými studenty a absolventy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Vlastenecko-obrozenecký spolek, a především pořádá kurzy mluvy, vedené podle vlastní originální metody. Výukové lekce jsou zaměřené mj. na zvládnutí trémy, ovládnutí široké palety hlasových rejstříků či rozeznění vlastního hlasu. Podrobněji na www.kurzymluvy.cz.

Učíme děti mluvit a vyprávět – ukázka

Jeden komentář.

Zanechat odpověď