Z autorčiny facebookové stránky:

Tradičně se děti ve 3. třídě učí řady vyjmenovaných slov. Co si budeme říkat, spousta slov současným dětem nic moc neříká, protože se s nimi nikterak často nesetkávájí (však ani my ne 😉 ). Nahlédla jsem do Českého národního korpusu, jaká je frekvence vybraných vyjmenovaných slov a kde se tato slova vyskytují. Vynecháme-li publistiku a oborovou literaturu, která je pro děti 1. stupně (zcela) mimo, zůstává nám beletrie. Ovšem je to taková beletrie, která se v dětských knihovničkách nenajde. A již se vám určitě v hlavě zrodila otázka – Co s tím? Zůstat u tradice a drtit děti slovy, kterým nerozumí (dobrá, můžeme zapracovat na porozumění, to je asi to nejmenší), které aktivně ve svém věku nebudou používat, se kterými se ani v té beletrii prozatím nesetkají? Na to se pak nabalují další a další a další otázky a problémy, které souvisí mimo jiné i s doporučenými výstupy RVP. Anebo se z gruntu podívat na řady vyjmenovaných slov, upravit je, rozdělit, přepracovat zcela učebnice (třeba neučit VS po řadách, ale po tematických celcích), nehnat výstupy tak brzy (jeden jediný rok opravdu na naučení, upevnění a praktické používání dětem nemůže stačit)?

No, to jsou témata na hodně dlouhou debatu a určitě by se o nich už mělo začít debatovat…

Vzala jsem 9 vyjmenovaných slov, které dětem opravdu dělají velké potíže, protože se slovy nesetkávají často. Zapracovala jsem je do textu a vytvořila 4 verze podle náročnosti (A nejjednodušší, D nejsložitější). Ve třídě se nám objeví děti, které málo čtou, čtou pomalu, hodně slov potřebují vysvětlit, ale i děti, které čtou hodně a třeba některá slova z těch devíti uvedených bez problému znají (pak jsou ještě extrémy, které znají naprosto bez problémů význam všech slov, a dokonce je normálně používají).

Text může sloužit k připomenutí si významu některých vyjmenovaných slov, ale může být použit i k vyvozování (pak je uvedení možností u varianty D nutné).

Připojila jsem i malou práci s textem (porozumění) a další otázky, které se k textu vážou. Může se s tím samozřejmě pracovat i dál (nabízí se propojení s prvoukou/vlastivědou/přírodopisem).

Gustík kovářem

Příspěvky k vyjmenovaným slovům

Stránky Terezy Podholové

Zanechat odpověď