Z autorčiny facebookové stránky: Tradičně se děti ve 3. třídě učí řady vyjmenovaných slov. Co si budeme říkat, spousta slov současným dětem nic moc neříká, protože se s nimi nikterak často nesetkávájí (však ani my ne ). Nahlédla jsem do Českého národního korpusu, jaká je frekvence vybraných vyjmenovaných slov a kde se tato slova vyskytují. Vynecháme-li publistiku a oborovou literaturu, která je pro děti 1. stupně (zcela) mimo, zůstává nám […]

„Slovo olajkovat je moje oblíbené. Je to cizí výraz, na kterém čeština předvedla svoji sílu. Anglický pravopis jsme počeštili, přidali jsme českou předponu a příponu, za ni ještě časovací koncovku. Takže je z toho české sloveso, od něhož bych uměl vytvořit třeba i ten přechodník. Navíc toto slovo potřebujeme, nelze všechno jen „chválit“. Neřeknete přece, že jste na Facebooku něco „pochválili“. Velmi oceňuji, jak dovedně zde čeština zaplnila mezeru v komunikačních […]

Dotaz:Chtěl bych Vás požádat o informaci ohledně slova Kamýk. Proč píšeme v tomto slově ypsilon? Do ústavu ČJ AV jsem volal a byla mi zde sdělena spíše historie vzniku názvu. Zároveň jsem byl odkázán na vaši e-mailovou adresu. Zajímalo by mě, zda je toto slovo „vyjmenované slovo“.Pan V. P. Odpověď ASČ:Že Kamýk je vyjmenované slovo, si mohl tazatel snadno ověřit v Pravidlech českého pravopisu, nakl. Fortuna, na str. 13, popř. […]

Z doprovodného článku na webu České televize: Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se v současnosti rodí nová metoda, podle které by se mohly děti postupně učit vyjmenovaná slova. Nyní se s nimi žáci setkávají už na prvním stupni základních škol. Ačkoli některým z nich ani nerozumí a neznají jejich význam, musejí se všechna učit zpaměti. Diskusi, které se účastnil také didaktik českého jazyka Stanislav Štěpáník, přinesly Události komentáře České […]

Dotaz: Měla bych dotaz na vyjmenovaná slova. Doma jsme začali diskutovat o vyjmenovaném slovu po f. Když jsme to hledali na internetu,  nalezli jsme pouze větu: „V češtině neexistuje slovo českého původu, které by obsahovalo y po souhlásce f.“ Já osobně jsem se jako malá učila po f  fyzika. Jestliže ale žádné české slovo neexistuje, proč je f  uváděno jako obojetná souhláska, a proč tedy není v měkkých? Děkuji za […]

Dotaz:Potřebovala bych poradit se slovotvorným procesem ve slovech chlapecký, zámecký. Základová slova jsou chlapec a zámek. Předpokládám, že v obou případech slova vznikla odvozením pomocí formantu -ck/ý/. Ve slově zámek je společná část (slovotvorný základ) záme- a formant -cký? A ve slově chlapec? Tam je společná část chlapec-. Nevím, jak to vysvětlit. A jak je to případně s hláskovými změnami?Paní D. B. Odpověď ASČ:Vysvětlení spočívá v historickém vývoji českého jazyka. Přípona […]

„Při hodinách českého jazyka často používáme různé pomůcky (sady kartiček, přehledy, slovníky, story cubes, karty,…). Žáci pracují na stanovištích a během hodiny se na nich točí. A možná tady je původ myšlenky, abychom v rámci projektu Srdce s láskou darované vyrobili pomůcky pro mladší spolužáky,“ píše Petra Procházková ze ZŠ Uhlířské Janovice o tom, jak se žáci jedné ze sedmých tříd zapojili do projektu Srdce s láskou. Průvodní žákovský text […]

. Aktualizováno 7. 12. 2021: K článku na webu Pedagogické info: Beny 6. prosince 2021 16:36 Prekoncepty, předporozumění? Není to málo předsedo? Nemělo by se nejdříve začít s preprekoncepty a předpředporozuměním? A ještě bych k tomu přidal předprocvičování a tomu předpraktické úlohy. No a do toho ještě znalosti a dovednosti, takové zastaralé pojmy? Jsem z toho volajaký zmetěný! Odpovědět Odpovědi Nicka Pytlik 6. prosince 2021 21:05 Jestliže částem nelze porozumět […]

Dotaz, který přišel nedávno do naší poradny, je symptomatický. Pohleďme, k jakým koncům může dojít netolerance pedagoga, a co hůř, jeho nedostatek humoru. Dotaz: Obracím se na Vás s následující věcí: v učebnici pro 3. roč. Český jazyk, Alter, 2006, str. 99/ 4a je doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po S. V tomto cvičení je slovní spojení s-r je s-ytý, čili žádá se doplnit i/y. Někteří žáci třetí třídy včetně mého syna doplnili toto […]