Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání 

K vydání připravila Radka Denemarková. Ústav pro českou literaturu, Praha 2000. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16. – 18. června 1999 v Praze.

Z obsahu:

Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému

Kosková, Helena: Šedesátá léta – zlatý věk české prózy?

Haman, Aleš: Proměny strukturních dominant v próze 60. let

Langerová, Marie: Naivita (Dílo jako sebevražda)

Dvořák, Jan: Proměna výrazu (literární inspirace „nového filmu“ šedesátých let)

Denemarková, Radka: „Bezpečné známosti“ (poznámky k typologii adaptačních a interpretačních postupů ve filmu 60. let)

Kožmín, Zdeněk: Dominanty Holanovy lyriky 60. let

Kategorie: Česká

Zanechat odpověď