Tisíc a jedna kniha pro středoškoláky, učitele a další čtenáře je projektem, jenž směřuje ke čtenářům a ke čtenářství obecně. Jeho cílem je zejména upozornit mladé (ale i starší) čtenáře na dobré knihy, pomoci při zboření bariéry mezi literaturou ve škole „probíranou“ a „ostatní“, obohatit představu o hodnotné literatuře, propagovat čtenářství umělecké literatury.

Projekt by měl krátce, ale zajímavě představit kvalitní knihy, o nichž se ve škole z různých příčin (zatím) tolik nebo vůbec nemluví. Třeba proto, že jsou u nás nové (jako příklad uveďme výbor z poezie starojaponské básnířky Ono no Komači); nebo „jiné“ (viz Spolčení hlupců J. K. Toola); nebo představují zajímavé dílo z národních literatur, o nichž se ve školách vůbec neučí (např. próza islandského spisovatele J. K. Stefánssona Letní světlo, a pak přijde noc); nebo si na ně učitelé z různých důvodů „nezvykli“ (Oráč z Čech v novočeském překladu, tvorba Jana Zábrany apod.). Dalším cílem je doporučit také knihy známé, klasické, přesněji doporučit kvalitní vydání či překlady.

„Představením“ knihy myslíme ukázku z díla a zajímavý doprovodný text z pera badatele, překladatele, spisovatele, učitele… O formě doprovodného textu rozhodne sám „představující“; může jít o kratší vstupní text, komentář k ukázkám atd. Podstatný je obsah sdělení: ten by měl odpovídat knize a naturelu toho, kdo ji doporučuje. Vycházíme ze zkušenosti, že k setkání s knihou – někdy osudovému – často dochází díky včas vyslanému signálu, schopnosti podělit se o čtenářský prožitek, nebo prostě umění napsat originální, magnetizující větu.

Do této rubriky samozřejmě rádi uvítáme příspěvky i od nečlenů ASČ.