Anotace:

První číslo tohoto roku mělo být původně věnováno literárním výročím. Uzavření sportovních fanoušků nouzovým stavem doma ovšem uvolnilo nečekaný rodinný tvůrčí potenciál, který přinesl dostatek materiálu k tomu, abychom sestavili číslo věnované americkému fotbalu. Mimořádná opatření zasahují nejen do životů sportovců, ale také příznivců sportu. Proto jsme se rozhodli nabídnout alespoň drobnou útěchu v podobě tréninku mentálního.
A ani příznivci češtiny nepřijdou zkrátka. Propojení češtiny a jiného tématu se snažíme naplnit i tady. O číslo časopisu, které bude věnované literárním výročím, nepřijdete – pracuje se na něm souběžně a světlo světa také spatří v poměrně krátké době.

PROčeštinu 1/2020

Zanechat odpověď