Vážení kolegové,

rádi bych na stránkách ASČ publikovali pěkné maturitní slohové práce. Nemusejí to být práce absolutně dokonalé – pouze snad v případě zprávy a úředního dopisu by měly být bez jakýchkoli nedostatků. Za přípustné považujeme, když bude práce publikována se dvěma třemi opravami v interpunkci, slovní zásobě apod., pokud opravy eliminují jevy působící hodně nepatřičně či komicky (informaci o provedení opravy bychom samozřejmě k práci přidali). Jestliže Vás tento námět oslovil, jste ochotni oslovit maturanty a získat jejich souhlas se zveřejněním a jste-li schopni buď připojit kvalitní a z hlediska estetiky vyhovující sken, nebo zajistit přepsání práce, prosím napište nám či práce rovnou zasílejte na adresy soukal@ascestinaru.cz, stanzel@ascestinaru.cz.

Za Vaše příspěvky předem děkujeme.

Josef Soukal a Vladimír Stanzel, ASČ

Zanechat odpověď