Čeština má pro horko i jeho extrémní stavy mnoho výrazů. V posledních letech se ale objevuje i spousta nových, které vycházejí jak ze změn, které v našem jazyce probíhají, ale také z toho, jak se mění svět.

Teplo je podle slovníku stav mezi chladem a horkem. „Při současných vysokých teplotách ale lidé přirozeně hledají výstižnější, intenzivnější, často expresivní pojmenování,“ uvedla pro Českou televizi lingvistka Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Při extrémním vedru si tedy čeština vypomáhá expresivnějšími výrazy, které nesou kromě pouhého významu také mnoho emocí.

Mezi ně patří třeba výrazy: je horko / hic / hicák / parno / pařák / výheň / žár; jsou tropy. Zajímavé je podle Liškové v tomto ohledu z hlediska pravopisu slovo hic, například ve větě „Už na jaře byly hicy.“ Po písmenu c se totiž v češtině normálně píše měkké i – jde totiž o měkké písmeno. V některých případech ale po c následuje ypsilon: píše i – y.

Více ZDE

Zanechat odpověď