Článek zašlete e-mailem na adresu ascestinaru@ascestinaru.cz jako wordovskou přílohu.

Délka článku

Délka článku není omezena jinak než záměrem pisatele vyjádřit se funkčně k danému tématu. Spoléháme tu na zdravý rozum přispěvatelů. Delší texty opatříme stránkováním.

Písmo:

– Times New Roman 12 nebo Calibri 11. Vyhněte se obskurním typům a velikostem písma.
– Na webu se zobrazí jak tučné písmo, tak  kurziva; můžete proto používat pro zvýraznění oboje.

Další rady:

– Text zásadně zarovnávejte vlevo, nikoli do bloku.
– Užívejte ve Wordu tvrdé mezery u jednopísmenných předložek a dalších nedělitelných vazeb.
– Rozlišujte pomlčky a spojovníky.
– Odstavec vytvořte klávesou ENTER.
– Potřebujete-li vytvořit mezeru mezi pasážemi textu, použijte dva údery klávesy ENTER.
– Při přepisu poezie neužívejte pro odsazení jednotlivých veršů tzv. tvrdý ENTER, neboť ten při převodu na webovou stránku vytvoří mezi verši mezeru, jako by šlo o konec sloky; užijte tzv.  měkký ENTER, tj. kombinaci kláves SHIFT-ENTER – tím „přitáhnete“ verše k sobě bez mezery.

Za jazykovou úroveň příspěvku, včetně pravopisné, zodpovídá jeho autor – ASČ nemá placeného korektora. Protože však jde o web aprobovaných češtinářů, moderátor může vrátit k přepracování či odmítnout článek, jenž je v rozporu s normou spisovné češtiny, stanovenou zejména Slovníkem spisovné češtiny a Pravidly českého pravopisu.