Český jazyk a literatura

Pracovní list

 

Vítězslav Nezval

Blíženci

 

Výňatek

Umělecký text

 

Jaro

Slunce hrá na andělské trouby

jak starý kejklíř na mandelince

Dřevění husaři troubí

vpodvečer na milence

 

Noc lampiony rozsvítí

Jarní noc Bruneta

V mém srdci začne vřískati

jak dětská trumpeta

 

Kočičky pláčou Kraslice

barevné jako promenáda

a srdce touží po lásce

a láska se do srdcí vkrádá

 

Struktura ústní zkoušky

1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)

– charakterizovat způsob uvádění motivů

– charakterizovat tematiku básně

– charakterizovat jazykové prostředky básně

– charakterizovat veršovou stavbu básně

– vřadit sbírku do kontextu autorovy tvorby

– vřadit Nezvalovu tvorbu do kontextu české literatury

 

 

 

Výňatek

Neumělecký text

 

Metodické pokyny pro jarní ošetření včelstev

Jarní období 2010

Předjarní ošetření včelstev  se nařídí takto:

V oblastech kde nebyla prokázána rezistence roztočů na pyretroidy:

a) pokud nebyl splněn rozsah nařízených opatření pro období podzim až zima, v době do 15. ledna 2010 je  možno provést další zimní ošetřeni aerosolem místo nátěru plodu,

b)  v okresech s výskytem hromadných úhynů včelstev se předjarní ošetření provede celoplošně.

V ostatních okresech se vyhodnotí extenzita varroázy podle procenta stanovišť bez nálezu roztočů v zimní měli. V základních organizacích, ve kterých procento stanovišť bez nálezu nedosáhlo 25 % všech vyšetřovaných vzorků, se předjarní ošetření provede rovněž plošně (u všech včelstev základní organizace).

V základních organizacích s vyšším podílem vzorků bez nálezu než 25 % se ošetří pouze včelstva stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na včelstvo. Orgány veterinární správy však povolí i ošetření stanovišť s podlimitním nálezem, pokud o to projeví sami včelaři zájem.

Předjarním ošetřením se rozumí nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M–1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM. Rozhodující význam má nátěr plodu, kterým jsou postiženi roztoči a jejich vývojová stadia uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách. Fumigace varidolem je pojistkou při eventuální rezistenci roztočů na pyretroidy a pro případ, že plocha plodu je nedostatečná.

Emulze (0,25%) se připraví vmícháním 5 kapek M–1 AER do 50 ml vody. Natíráme opatrně pomalými pohyby, aby emulze pronikla víčky, ale nebyly zasaženy ostatní plochy plástu. Hodí se štětec, nejlépe plochý. Nenatíráme více než 10 dm2 zavíčkovaného plodu. […]

(http://www.vcely.tabor.cz/metodicke–pokyny–pro–jarni–osetreni–vcelstev/)

 

 

2. charakteristika neuměleckého textu

– stručně shrnout obsah výňatku

– charakterizovat jazykové prostředky a jejich funkci v textu

– určit slohový postup, funkční styl a funkci textu

  

Autorem pracovního listu je Josef Soukal.

Zanechat odpověď