Dotaz:
Chtěl bych Vás požádat o informaci ohledně slova Kamýk. Proč píšeme v tomto slově ypsilon? Do ústavu ČJ AV jsem volal a byla mi zde sdělena spíše historie vzniku názvu. Zároveň jsem byl odkázán na vaši e-mailovou adresu. Zajímalo by mě, zda je toto slovo „vyjmenované slovo“.
Pan V. P.

Odpověď ASČ:
Že Kamýk je vyjmenované slovo, si mohl tazatel snadno ověřit v Pravidlech českého pravopisu, nakl. Fortuna, na str. 13, popř. na normativní online Internetové jazykové příručce http://prirucka.ujc.cas.cz/ – pro daný dotaz na přímém odkazu: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=100.

Obecně jsou vyjmenovaná slova ta, v nichž se v dávné historii českého jazyka vyslovovala hláska psaná jako ypsilon skutečně tvrdě, velmi podobně jako např. v dnešní ruštině. Již v době Jana Husa však ve staročeštině tato hláska splývala ve výslovnosti s měkkým „i“. Středověcí písaři ani jejich následovníci ovšem tuto změnu v zápisu nereflektovali. Proto dnes máme dvě různá písmena pro naprosto totožně vyslovovanou hlásku. (Některá osobní jména, např. Syrovátka / Sirovátka mohou být psána s oběma písmeny.)

Naše poradna je určena především pro takové dotazy, jež dostupné normativní příručky neřeší, popř. je vysvětlují složitě. Prosíme tazatele, aby se na nás obraceli pouze v případech, kdy odpověď na svůj jazykový problém nenaleznou ani v Pravidlech českého pravopisu, ani v Internetové jazykové příručce.
Nadále poskytujeme a budeme poskytovat odpovědi na všechny dotazy rázu didaktického; rovněž nabízíme nezávislé expertní posouzení v oblasti stylistiky, včetně slohových prací žáků ZŠ a SŠ.

PhDr. Jiří Kostečka, PhD.
ASČ

Zanechat odpověď