Dotaz:
Potřeboval bych vědět, jak je správně Devátá symfonie: s velkým písmenem D, nebo s malým d? (Ve smyslu deváté symfonie od L. v. Beethovena.)
Pan A. S.

Odpověď ASČ:
Pokud je z kontextu patrné, že pisatel chce zdůraznit jedinečnost konkrétního díla, píše se velké D, např.: Beethovenova Devátá je mistrovské dílo pozdního klasicismu. Jestliže má na mysli pořadí, v němž byly Beethovenovy symfonie psány, píše se malé d, např.: Beethovenova poslední, devátá symfonie byla inspirována Schillerovou Ódou na radost.

Další podobné jevy řeší normativní Internetová jazyková příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v daném případě na odkazu http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=190.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď