Dotaz:
V souvětí Je slyšet, jak skřípají brzdy je vedlejší věta podmětná, nebo předmětná? Prosím i zdůvodnění.
Pan J. A.

Odpověď ASČ:
Jedná se o jeden ze zajímavých a ve školské praxi dobře využitelných dotazů, proto jej zveřejňujeme na našem webu.
První odpověď ASČ zněla takto: Jedná se o přechodový jev, určitelný jak jako VV podmětná, tak VV předmětná. Je totiž možná dvojí substituce pádově jednoznačným větným členem, např. Je slyšet, jak bouří nebe – substituce: Je slyšet bouřka i Je slyšet bouřku. V minulém čase ovšemže rozhodne o druhu větných členů možnost dvojí substituce: Bylo slyšet bouřku vedle Byla slyšet bouřka. To však v přítomném čase slovesa být možné není, proto zde lze určit danou vedlejší větu jako podmětnou i předmětnou.
V odborné literatuře jsem dotazované souvětí nenalezl (ovšem není možné projít ji celou); adresoval jsem proto dotaz specialistovi-syntaktikovi z Ústavu pro jazyk český, s nímž naše poradna spolupracuje.
Odpověď ÚJČ AV ČR přišla vzápětí a potvrdila názor poradny ASČ:
„Vzhledem k možné dvojí substituci vedlejší věty na větný člen (nahrazením substantiva singulárovým tvarem, protože ten je průkazný): Je slyšet skřípějící brzdu (předmět) i Je slyšet skřípějící brzda (podmět), je jasné, že je nutno při určování druhu VV připustit dvojí řešení: lze ji chápat i jako předmětnou, i jako podmětnou.“

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď