Dotaz:
Chtěla jsem se zeptat na správné skloňování názvu obce Tatenice. Přeme se, jaká je správná varianta v 6. p. – v Tatenici, či v Tatenicích?
Paní R. V.

Odpověď ASČ:
Dotaz patří mezi ty, jež nelze rozhodnout bez znalosti reálií, v tomto případě jmenného čísla oficiálního názvu obce. Jde o podobný případ jako u Prčice: kam někoho spisovně nasměrovat, cloumají-li s námi emoce – do Prčic, nebo do Prčice?
Podle oficiálních stránek dotazované obce je v 1. pádě jejího názvu náležité číslo jednotné, tedy ta Tatenice, nikoli *ty Tatenice. Další pádové tvary se již řídí příslušným skloňovacím typem vzoru růže: v 6. pádě tedy v Tatenici.

Opačným příkladem jsou pomnožná vlastní jména obcí, např. Budějovice. Zde samozřejmě ukazuje na množné číslo již přívlastek shodný České či Moravské, avšak co s názvy jako Hostivice? U pomnožných vlastních jmen tohoto typu navíc nezřídka dochází ke kolísání ve 3. pádě mn. č.: např. /k/ Budějovicím i /k/ Budějovicům (v druhém případě podle vzoru rodu mužského stroj). Dodejme ještě, že pro tvar 2. pádu /bez/ Budějovic máme podvzor ulice.

Na Hostivice jsme nezapomněli. Tento název patří k těm, jež lze skloňovat v souladu s koncovkami jak čísla jednotného, tak množného ve všech pádech, tedy např. (bez) Hostivice, (k) Hostivici, (o) Hostivici a též (bez) Hostivic, (k) Hostivicím, (o) Hostivicích.

Zjištění oficiálního názvu obce však (ach, ta čeština!) neřeší problém vždy. Například u typu Jince, Brodce připouští spisovná norma pro 2. pád i místní varianty /bez/ Jinec, Brodec vedle pravidelných /bez/ Jinců, Brodců.

Obzvlášť peprný je případ Sušice. Obec tohoto názvu se totiž vyskytuje jak v Čechách, tak na Moravě a – divme se našim předkům – ta u Klatov se skloňuje v čísle jednotném (/k/ Sušici, /o/ Sušici), ta ve Zlínském kraji v čísle množném (/k/ Sušicím, /o/ Sušicích).

Při psaní oficiálních dokumentů se tu rozhodně vyplatí nespoléhat se na jazykový cit! Pravda, u známějších obcí, jako jsou Pardubice, Otrokovice, Krušovice, neváháme. Ale co s názvy jako Jesenice, Hoštice, Skaštice, Tlustice? Dobrá rada nad zlato ve dvou krocích: 1. zjistíme oficiální podobu názvu obce; 2. ověříme si, zda neexistuje místní varianta v opačném jmenném čísle: normativní příručky totiž v řadě případů místní skloňovací zvyklosti benevolentně připouštějí.
Včetně Prčice/Prčic: dnes již tam smíme nám nemilého člověka poslat jak v čísle jednotném, tak množném.

Podrobné informace o tomto složitém jevu poskytuje normativní Internetová jazyková příručka na odkazu http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=395, odst. 2.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

2 komentáře.

 1. Š. napsal:

  Článek vychází z jakési etatistické představy, že nějaká instituce kdesi nad námi nám vždycky určí, co je správné. Ovšem oficiální jména a názvy obcí, ulic, fyzických i právnických osob atd. se do rejstříků zapisují pouze v základním tvaru, bez gramatických, pravopisných či typografických instrukcí. Z toho, že nějakou podobu zvolí či užije nějaký strejda, který zrovna je webmasterem nebo starostou, ještě nijak nevyplývá, že to je pdoba oficiální – dokonce ani že to je podoba správná. Takové posouzení už je doménou historiků, lingvistů, etnografů atd., a jejich myšlenkový svět není tak černobílý jako svět byrokratů a učitelů češtiny. u slovníků a příruček pak je samozřejmě otázka, vnímáme-li je spíše jako nástroj popisný (který se může mýlit a chybovat), nebo jako nástroj mocenský, kodifikační, konstituční.

  Na jazykový cit se jistě spoléhat můžeme, ale napřed si ten cit musíme zkultivovat znalostmi. A potom vycítíme, že i tam, kde po staletí existují dublety, mivá každá varianta jinou příznačnost.

 2. D. napsal:

  Dobrý den,

  spoléhat jen na jeden „oficiální“ zdroj v tomto případě nejde. Pocházím z Lanškrounska, z oblasti nedaleko od Tatenic, a velice dlouho jsem se nesetkal s jiným skloňováním než „v Tatenicích“. Někteří obyvatelé Tatenic ale používají „v Tatenici“. Podle mého pozorování nepřevládá žádná varianta a dají se používat obě.

  Třeba wikipedie se zdá být konzistentní s množným: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Tatenic%C3%ADch

  Vyhledávač Google pro dotaz, který je v uvozovkách, vypíše počet stránek obsahujících danou frázi. To se dá považovat za odhad frekventovanosti používání slova nebo fráze v jazyku a pro odhad toho, co je „správné skloňování“.

  „v Tatenici“
  Přibližný počet výsledků: 3 670
  „v Tatenicích“
  Přibližný počet výsledků: 4 310

Zanechat odpověď