Dotaz:
Chtěla jsem se zeptat na správné skloňování názvu obce Tatenice. Přeme se, jaká je správná varianta v 6. p. – v Tatenici, či v Tatenicích?
Paní R. V.

Odpověď ASČ:
Dotaz patří mezi ty, jež nelze rozhodnout bez znalosti reálií, v tomto případě jmenného čísla oficiálního názvu obce. Jde o podobný případ jako u Prčice: kam někoho spisovně nasměrovat, cloumají-li s námi emoce – do Prčic, nebo do Prčice?
Podle oficiálních stránek dotazované obce je v 1. pádě jejího názvu náležité číslo jednotné, tedy ta Tatenice, nikoli *ty Tatenice. Další pádové tvary se již řídí příslušným skloňovacím typem vzoru růže: v 6. pádě tedy v Tatenici.

Opačným příkladem jsou pomnožná vlastní jména obcí, např. Budějovice. Zde samozřejmě ukazuje na množné číslo již přívlastek shodný České či Moravské, avšak co s názvy jako Hostivice? U pomnožných vlastních jmen tohoto typu navíc nezřídka dochází ke kolísání ve 3. pádě mn. č.: např. /k/ Budějovicím i /k/ Budějovicům (v druhém případě podle vzoru rodu mužského stroj). Dodejme ještě, že pro tvar 2. pádu /bez/ Budějovic máme podvzor ulice.

Na Hostivice jsme nezapomněli. Tento název patří k těm, jež lze skloňovat v souladu s koncovkami jak čísla jednotného, tak množného ve všech pádech, tedy např. (bez) Hostivice, (k) Hostivici, (o) Hostivici a též (bez) Hostivic, (k) Hostivicím, (o) Hostivicích.

Zjištění oficiálního názvu obce však (ach, ta čeština!) neřeší problém vždy. Například u typu Jince, Brodce připouští spisovná norma pro 2. pád i místní varianty /bez/ Jinec, Brodec vedle pravidelných /bez/ Jinců, Brodců.

Obzvlášť peprný je případ Sušice. Obec tohoto názvu se totiž vyskytuje jak v Čechách, tak na Moravě a – divme se našim předkům – ta u Klatov se skloňuje v čísle jednotném (/k/ Sušici, /o/ Sušici), ta ve Zlínském kraji v čísle množném (/k/ Sušicím, /o/ Sušicích).

Při psaní oficiálních dokumentů se tu rozhodně vyplatí nespoléhat se na jazykový cit! Pravda, u známějších obcí, jako jsou Pardubice, Otrokovice, Krušovice, neváháme. Ale co s názvy jako Jesenice, Hoštice, Skaštice, Tlustice? Dobrá rada nad zlato ve dvou krocích: 1. zjistíme oficiální podobu názvu obce; 2. ověříme si, zda neexistuje místní varianta v opačném jmenném čísle: normativní příručky totiž v řadě případů místní skloňovací zvyklosti benevolentně připouštějí.
Včetně Prčice/Prčic: dnes již tam smíme nám nemilého člověka poslat jak v čísle jednotném, tak množném.

Podrobné informace o tomto složitém jevu poskytuje normativní Internetová jazyková příručka na odkazu http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=395, odst. 2.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

3 komentářů.

 1. Š. napsal:

  Článek vychází z jakési etatistické představy, že nějaká instituce kdesi nad námi nám vždycky určí, co je správné. Ovšem oficiální jména a názvy obcí, ulic, fyzických i právnických osob atd. se do rejstříků zapisují pouze v základním tvaru, bez gramatických, pravopisných či typografických instrukcí. Z toho, že nějakou podobu zvolí či užije nějaký strejda, který zrovna je webmasterem nebo starostou, ještě nijak nevyplývá, že to je pdoba oficiální – dokonce ani že to je podoba správná. Takové posouzení už je doménou historiků, lingvistů, etnografů atd., a jejich myšlenkový svět není tak černobílý jako svět byrokratů a učitelů češtiny. u slovníků a příruček pak je samozřejmě otázka, vnímáme-li je spíše jako nástroj popisný (který se může mýlit a chybovat), nebo jako nástroj mocenský, kodifikační, konstituční.

  Na jazykový cit se jistě spoléhat můžeme, ale napřed si ten cit musíme zkultivovat znalostmi. A potom vycítíme, že i tam, kde po staletí existují dublety, mivá každá varianta jinou příznačnost.

 2. D. napsal:

  Dobrý den,

  spoléhat jen na jeden „oficiální“ zdroj v tomto případě nejde. Pocházím z Lanškrounska, z oblasti nedaleko od Tatenic, a velice dlouho jsem se nesetkal s jiným skloňováním než „v Tatenicích“. Někteří obyvatelé Tatenic ale používají „v Tatenici“. Podle mého pozorování nepřevládá žádná varianta a dají se používat obě.

  Třeba wikipedie se zdá být konzistentní s množným: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Tatenic%C3%ADch

  Vyhledávač Google pro dotaz, který je v uvozovkách, vypíše počet stránek obsahujících danou frázi. To se dá považovat za odhad frekventovanosti používání slova nebo fráze v jazyku a pro odhad toho, co je „správné skloňování“.

  „v Tatenici“
  Přibližný počet výsledků: 3 670
  „v Tatenicích“
  Přibližný počet výsledků: 4 310

  • Petr napsal:

   Já bych nezavrhoval pomnožný tvar „ty Tatenice“, jak ostatně v obci samé převažuje. A to z historického důvodu – v pramenech pro středověk se totiž zmiňuje rozdělení vsi na dvě části, každá pod jinou vrchností (jedna část ke klášteru Mariakron, druhá ke zboží hradu Hoštejna. Ve 14. století se proto taky v pramenech objevují Velká Tatenice a Malá Tatenice (nebo Tateničky). Později došlo zase ke sloučení, ale tradice dvojích Tatenic asi v povědomí lidu zůstala.

Zanechat odpověď