Dotaz:
Ve větě Třetím faktorem hrajícím hlavní roli v růstu obchodní jednotky Flat Glass jsou srovnávací klíčové ukazatele, které se používají pro hodnocení výkonů, a zlepšování a  optimalizaci procesů bych potřebovala zkontrolovat opodstatněnost poslední čárky – patří sem, nebo ne? Věta je myšlena takto: V1 + V2 (tedy nejde o vloženou vedlejší větu uvozenou spojkou „které“). Na druhé straně ale bylo třeba odlišit hodnocení výkonů a zlepšování a optimalizaci procesů.

paní M. M.

Odpověď ASČ:
Děkujeme za zajímavý dotaz.
Naprosto rozumím tomu, proč zde chcete oddělit čárkou souřadně spojené větné členy v poměru slučovacím, ač je to proti pravidlům uvedeným v PČP. V prvním vydání svých učebnic pro gymnázia jsem takovou (tzv. významotvornou) čárku podpořil, ale nyní si myslím, že by bylo lepší vyhnout se podobným kolizím tím, že inkriminovanou pasáž přeformulujeme. V našem případě bych navrhoval např. toto vyjádření:
Třetím faktorem hrajícím hlavní roli v růstu obchodní jednotky Flat Glass jsou srovnávací klíčové ukazatele, které se používají pro hodnocení výkonů a též pro zlepšování a optimalizaci procesů. /Třetím faktorem hrajícím hlavní roli v růstu obchodní jednotky Flat Glass jsou srovnávací klíčové ukazatele, které se používají pro hodnocení výkonů či pro zlepšování a optimalizaci procesů.

Malinko ještě tazatelku poopravím: v daném případě jde o souvětí jednoduché, tj. složené nanejvýš ze dvou celků (viz např. publikace Čeština – řeč a jazyk); nemá tedy Vh a Vv1, Vv2, nýbrž jen Vh a Vv. Spočítejme slovesné přísudky – jsou dva.

Jiří Kostečka
ASČ

Zanechat odpověď