Dotaz:
Mohu požádat o vysvětlení významu obecného označení slova trdlo?
Máme za to, že výraz trdlo je mj. užíván jako obecné označení pro sladkou pochoutku z kynutého těsta, jejíž výroba má dlouholetou tradici.
Dále prosím o informaci, kolik daný rozbor bude stát a do jaké doby lze očekávat zpracování.
S pozdravem paní M. R.

Odpověď ASČ:
Slovo trdlo je odvozeno od praslovanského kořene tьr (uprostřed je měkký jer, jehož znak vyjadřuje praslovanskou polosamohlásku, vyslovovanou našimi předky s největší pravděpodobností jako velmi krátké i, popř. jako „měkkou“ variantu dnešní anglické mixed vowel, jež se vyskytuje např. v předložce to [tə]).
Tento kořen souvisí se slovesem tříti. Přípona -dlo je běžná, srovnejte kovadlo, stavidlo, pádlo aj. Význam kořene a přípony ukazují na to, že šlo o nástroj (patrně nějakou paličku) určený ke tření (např. v moždíři), k tlučení mokrého prádla nebo ke zpracování lnu.
Metonymií se pak toto pojmenování přeneslo na člověka, který sebou nechá vláčet, popř. nemotorně tančí apod. – a dalším, jistě pochopitelným přenosem na člověka hloupého.
Pokud jde o „sladkou pochoutku“, jazyk nám tu skutečně skýtá pro laika možná neuvěřitelnou, ale fascinující souvislost: trdlovec byl (a snad dosud je) pečivo, které se před ponořením do pece vyrábělo/vyrábí ovinutím těsta kolem trdla, tedy oné paličky.

Jiří Kostečka
ASČ

Zanechat odpověď