Dotaz:

Dobrý den,
rád bych se zeptal na situaci ohledně použití zájmen než vs. jak při porovnávání: více než, více jak, atd.
Ze školních dob si pamatuji matně, že použití jak je nesprávné, protože jak je zájmeno tázací. Nicméně v současné praxi se jak používá často.
Prosím o vysvětlení. Je možnost volby, nebo je jak nesprávné?
Osobně mi použití jak vadí.
Pan J. U.

Odpověď ASČ:

V souvislosti s tímto dotazem se mně okamžitě vybavila „hláška“ ze známého českého filmu: „Je to marný, je to marný… je to marný.“ Jen to Smoljakovo mávnutí rukou chybí.
Samozřejmě tuhle nejde o úplatky, ale nemohu si pomoci: kolikrát už jsme apelovali na tazatele, aby se nejprve pořádně porozhlédli po normativních příručkách českého jazyka, a zejména si rozklikli Internetovou jazykovou příručku ÚJČ AV ČR /prirucka.ujc.cas.cz/ , než pošlou dotaz, který se v těchto zdrojích jasně a srozumitelně zodpovídá…
V tomto případě jasně a srozumitelně hovoří Slovník spisovné češtiny: spojku jak v podobných spojeních označuje jako obecněčeskou, tedy nespisovnou. To jest nikoli za hovorovou: to by připouštělo její užití v běžně mluvené oficiální komunikaci, tj. v prostěsdělovacím stylu. (Mimochodem SSČ připouští vazby označit jako i označit za – pokud by se na to chtěl někdo „dodoptat“.)

Rozdíl mezi výrazem, tvarem, obratem, syntaktickým spojením obecněčeským a hovorovým spočívá právě v tom, že prvně jmenované považují kvalifikovaní bohemisté za nespisovné, zatímco druhé za spisovné, vhodné pro ústní komunikaci na jisté společenské úrovni. (Dám příklad: Asi všichni cítíme, že kdyby prezident republiky pronesl při předávání státních vyznamenání větu jako Moc a moc obdivuju vaše činy namísto Velice obdivuji vaše činy/skutky, poněkud bychom se ošívali. Ale to je právě to, o čem nechtějí kritici funkční stylistiky ani slyšet…)

Závěr: Spojení typu Je vyšší jak já / Zaplatil víc, jak si představoval jsou nespisovná, neboť obecněčeská. Náležitá je zde spojka než.

Ještě dodám známou pravopisnou chytačku: Před spojkami jak(o), než se nepíše čárka, pokud připojují větný člen; naopak píše se čárka, pokud připojují celou větu. Srovnejte: Je blbý jako malované sáně x Je blbý, jako kdyby ho prašitili pantokem; Je blbější než já x Je blbější, než jsem si myslel.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď