Dotaz:
Chtěla bych vás poprosit o radu. Narazili  jsme s kamarády na jedno souvětí a nedokážeme se shodnout, jestli je v poměru slučovacím, nebo odporovacím (a jestli v něm tedy má být čárka, nebo ne): Potřebujete krátkodobě půjčit peníze (,) a nechcete si brát půjčku.
Paní M. Č.

Odpověď ASČ:
Mezi slučovacím a odporovacím poměrem je v některých případech plynulý přechod. Takto hraniční je i dotazované souvětí.
Na první pohled se zdá, že jde jasně o poměr odporovací – místo spojky a lze totiž dosadit jednoznačně odporovací spojky, např. aleavšak. Podle takového pojetí autor inzerátu vychází z toho, že půjčka bývá první volbou při finančních nesnázích, ovšem nabízí zájemcům jiné řešení.
Při bližším zkoumání však nahlédneme, že takto bezkontextový výrok (patrně jde o reklamní slogan) může být chápán i ve smyslu „… a zároveň si nechcete brát půjčku“ ; i zde sice lze aplikovat pojetí poměru odporovacího, ale slučovací není vyloučen.

Odporovací poměr mezi větami v souvětí vyjadřuje významový rozpor mezi tvrzením v jedné větě a jeho komentováním ve větě druhé – může jít o protiklad, nenaplněné očekávání apod.
Čistě odporovací poměr mezi větami v souvětí se vyskytuje např. v klasickém Havránkově-Jedličkově souvětí Chval cizinu, a zůstávej doma nebo v příkladu z Pravidel českého pravopisu Míjely hodiny, a vlak se stále nehýbal. Pro porovnání: slučovací poměr je v souvětí Míjely hodiny a Karel byl víc a víc unavený.
Dodejme pro pořádek, že mezi větami v poměru slučovacím se interpunkční čárka před spojkou nepíše, zatímco poměr odporovací ji vyžaduje.
Autorovi dotazovaného souvětí bych doporučil, aby – měl-li na mysli poměr odporovací – vyjádřil významový vztah mezi oběma větami explicitně, tedy pomocí odporovací spojky (kromě uvedených se nabízí ještě třeba leč, nicméně).

Tento zajímavý dotaz ukazuje, že pravidla psaní interpunkční čárky nejsou v češtině samoúčelná. Problém ovšem nastane tehdy, když je dobře zná a aplikuje tvůrce textu, zatímco příjemce takovou znalostí nedisponuje, a smysl textu tudíž nemusí interpretovat správně.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď