Dotaz:
Prosím o radu, jak se skloňuje 2. pád cizozemského příjmení ženského rodu. Dopis osoby ruské národnosti s příjmením Novikova se píše dopis paní Novikovy? Případně Novikové?
Paní M. J.

Odpověď ASČ:
Na tento dotaz, jako na většinu jiných, lze nalézt odpověď v normativní Internetové jazykové příručce, i když je třeba přiznat, že v tomto případě musíme chvíli hledat – nenachází se totiž v sekci tvaroslovné, nýbrž slovotvorné (přechylování).
V našem případě viz odkaz, cituji:
Slovanská příjmení
3.2. Slovanská příjmení zakončená na -ov, -ev, -in, která jsou původem přídavná jména přivlastňovací, přechylujeme pomocí přípony -ová. Ve výchozím jazyce tato příjmení tvoří vlastní ženské podoby, např. Malcev – Malceva, které u nás lze zapsat do matriky, tyto varianty jsou však v češtině nesklonné. V běžných textech se proto doporučuje užívat podoby přechýlené podle české mluvnice (Malcevová), které je možné skloňovat: Mladenov – Mladenovová i Mladenova, Zajcev – Zajcevová i Zajceva, Voronin – Voroninová i Voronina. Podoby typu *Mladenová (od Mladenov), *Zubová (od Zubov) jsou tedy utvořeny nenáležitě, odpovídaly by mužským jménům Mladen, Zub.
Konec citátu.

Z toho vyplývá, že korektní postup je skloňovat podobná příjmení slovanského původu tak, že výchozí přechýlenou podobu ženského příjmení počeštíme podle pravidel českého přechylování a pak s ní nakládáme jako s pravidelným adjektivním skloňovacím typem, tj. skloňujeme podle vzoru „mladý“, resp. „mladá“.

Ve výše uvedeném výkladu nalezneme i odpověď na další častou otázku, totiž zda typ zakončený příponou -ova máme v češtině přechýlit do podoby Noviková, nebo Novikovová, viz příklad *Mladenova.

Závěr: V dotazovaném případě doporučuji v souladu s IJP užít podobu /dopis od paní/ Novikovové.

Pro úplnost dodám ještě poučení uvedené v IJP ohledně slovanských příjmení zakončených nikoli na -ova, nýbrž na -a, cituji ze stejného odkazu jako výše:
1.2. Slovanská příjmení s formou přídavného jména zakončená na -y, -i, -oj, -yj, -ij přechylujeme podle vzoru „mladý“. V původním jazyce mají tato příjmení vlastní ženské podoby, např. Kowalski – Kowalska, Borkovskij – Borkovskaja, které u nás lze matričně zapsat, tyto varianty jsou však v češtině nesklonné. V běžných textech se proto doporučuje užívat podoby přechýlené podle české mluvnice (Borkovská, Kowalská), jež lze skloňovat: Múdry – Múdrá i Múdra, Kowalski – Kowalská i Kowalska, Zlatarski – Zlatarská i Zlatarska, Tolstoj – Tolstá i Tolstaja, Bělyj – Bělá i Bělaja, Čajkovskij – Čajkovská i Čajkovskaja, Oganovskyj – Oganovská i Oganovska.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď