Dotaz:
Je slovo rozmístnění nějaký nespisovný archaismus? V Internetové jazykové příručce jsem našel pouze rozmístění. Tedy rozmístnění je určitě nyní nespisovné. Přesto nacházím spoustu výrazů v souvislosti s „rozmístněním“ učeben apod.
Vůbec nechápu, kde se toto slovo vzalo.
Pan J. H.

Odpověď ASČ:
Dotazované slovo *rozmístnění se skutečně nevyskytuje ve Slovníku spisovné češtiny. Kupodivu lze ale nalézt 4 doklady v nejrozsáhlejším slovníku češtiny, v Příručním slovníku jazyka českého z let 1935–1957, nikoli ovšem v hlavní heslové části, nýbrž v kartách. Nejstarší doklad je z r. 1942, viz zde.

Rovněž ke svému údivu jsem nalezl doklad – byť jen jediný – i v Českém národním korpusu, excerpovaný z knihy Ve službách českých knížat a králů (Šmied, M. – Záruba, F., nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013). Podle informace ČNK jde o Sborník studentů, žáků a mladých kolegů k poctě profesora Jiřího Kuthana. Inkriminovaný výňatek zní takto: „… konventů do provincií nebylo rozdělení do kontrat trvalé. Při rozmístnění jednotlivých dominikánských konventů byl kladen důraz především na to,…“ (konec výňatku).

Osobně se domnívám, že při utvoření dotazovaného výrazu hrálo roli to, že pisatel měl v hlavě adjektivum místní a ovlivnila ho ona souhláska –n-. Spisovné podstatné jméno rozmístění je odvozeno od slovesa rozmístit. Sloveso *rozmístnit, od nějž by musel být odvozen výraz *rozmístnění, v češtině neexistuje. Takže dotazovaná podoba je nenáležitá, byť ve většině kontextů jistě srozumitelná.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď