Dotaz:

Dobrý den,
nemůžeme se s kolegyní shodnout na větných členech v této větě: Největší planeta Jupiter má atmosféru složenou převážně z vodíku a helia.
Prosím o Váš názor. Děkuji.
S pozdravem  Mgr. H. D.

Odpověď ASČ:

Dobrý den i Vám.
Na kterých větných členech konkrétně se nemůžete shodnout?
Jediné možné problémy bych viděl:
a) ve spojení planeta Jupiter. Podle akademické Mluvnice češtiny 3 jde o přístavkové (apoziční) spojení. Pak by ovšem bylo třeba považovat ho jako celek za podmět, i když shoda přísudku s podmětem se tu řídí prvním členem (srov. Planeta Jupiter měla vždy atmosféru x *Planeta Jupiter měl vždy atmosféru I proto je problematika přístavku / přístavkového vztahu tak komplikovaná;
b) u příslovce převážně: to je jasné příslovečné určení způsobu, a to míry, řízené přídavným jménem složenou (slovosled zde nehraje roli) – viz V. Šmilauer, Novočeská skladba, 1969, str. 288 (Šmilauer dělí PUZ na PUZvlastního způsobu, PUZmíry, PUZprostředku, PUZzřetele);
c) u podstatných jmen (z) vodíku (a) hélia: ta obě rozvíjejí (přičemž sama jsou navzájem ve vztahu přiřaďování) rovněž přídavné jméno složenou. V žádném případě nemůže jít o předmět(y) (vodík ani hélium nejsou cílem, tj. předmětem slovesného děje). Ve škole bych uplatnil otázkovou metodu, a tu se nejlépe nabízí Jak / Jakým způsobem / Jakými prostředky má planeta Jupiter složenou atmosféru? Pokud se totiž v takových případech lze rozumně zeptat i jinak než pádovou otázkou, nejde o předmět, nýbrž o příslovečné určení (srov. Vešli do domu – *“Do čeho vešli?“ namísto daleko logičtějšího „Kam vešli?“ → příslovečné určení místa, nikoli předmět).
Tedy: V dotazovaném případě jde o příslovečná určení způsobu, a to vlastního způsobu, popř. prostředku.

Pokud jde o přídavné jméno složenou, je to jasný doplněk. Viz opět Šmilauerovu Novočeskou skladbu, str. 349, zcela analogický  příklad Vlasy měla hladce přičísnuté (str. 349). Typická dvojí závislost doplňku je zde naprosto patrná: měla-přičísnuté, vlasy-přičísnuté. Stejně tak u Jupiter má atmosféru složenou z…: má-složenou, atmosféru-složenou. Pro doplněk je typické to, že označuje vlastnost jména (tím se blíží přívlastku), ovšem omezenou jen na aktuální slovesný děj.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď