Dotaz:
Podle jakého vzoru se skloňuje slovo lety (/před/ dvěma lety)?
Je to léto /bez/ léta, jako město /bez/ města, anebo rok /bez/ roku, jako hrad /bez/ hradu?

Odpověď ASČ:

A)  Slovo léto se skloňuje podle vzoru „město“; úskalí může spočívat ve střídání (krácení) samohlásky uvnitř slovního základu, popř. v dubletních tvarech: 6. pád j. č. (o) létu/létě, 2. pád mn. č. (bez) let, 3. pád mn. čísla (k) létům/letům, 6. pád mn. č. (o) létech/letech, 7. pád mn. č. (s/před) léty/lety.
B) Slovo rok se skloňuje podle vzoru „hrad“; problémy mohou nastat opět v dubletních tvarech:  2. pád j. č. (bez) roku / (do) roka, 6. pád j. č.  (v) roku/roce.

Dotaz však zřejmě nesměřoval k tomu, jak se skloňují daná slova, ale k tomu, zda v uvedeném spojení použít pojmenování rok, či léto. Nuže:
Pojmenování léto označuje jednak roční období mezi jarem a podzimem (v létě jsou žně), jednak – zpravidla v množném čísle – dobu,  období (žil mnoho let na vesnici; v padesátých letech 19. stol.).

Závěr:
V daném spojení lze užít obou pojmenování, tj. před dvěma lety i před dvěma roky bez zjevného významového rozdílu. Možná je i varianta před dvěma léty.

Ivana Pavlišová

Jeden komentář.

 1. Pavla Maternová napsal:

  Dobrý den,
  můj syn se připravuje na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a při studiu jsme narazili na několikanásobný přísudek.
  Vzhledem k tomu, že literatura se velmi různí v názorech na několikanásobný přísudek a související rozlišení věty jednoduché od souvětí,
  jsem vás chtěla požádat o ujasnění této problematiky.
  Prosím o posouzení následujících vět/souvětí.
  Chlapec vykřikl a rozběhl se. Přísudek je několikanásobný, pokud je nerozvitý a tudíž označuji jako větu jednoduchou.
  Lev zoufale řval a bránil se ze všech sil. Zde je přísudek rozvitý a tudíž označuji jako souvětí. (Převzato ze: Standardy český jazyk a literatura.)

  Děkuji velmi za objasnění situace, případně za odkaz na zdroj, který můžeme považovat jako závazný.

Zanechat odpověď