Dotaz:

mohl bych Vás požádat o informaci ohledně názvu měst Mladá / Stará Boleslav ? Předpokládám, že názvy těchto měst mají historickou souvislost s mužským jménem Boleslav . Proč jsou názvy těchto měst v ženském rodu ?
Pan J. Š.

Odpověď ÚJČ AV ČR:

O zodpovězení dotazu jsme požádali partnerský Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Zde je odpověď:

Výklad o rodu místních jmen typu Olomouc, Boleslav, Litomyšl podává A. Polívková v příručce Naše místní jména a jak jich užívat (2. vyd., Praha 2007, s. 20–22). Historicky jsou místní jména tohoto typu zpodstatnělá přídavná jména přivlastňovací, která byla utvořena z osobních jmen přivlastňovací příponou -jь. Např. místní jméno Boleslav tedy původně znamenalo „Boleslavův (hrad)“. Mužský rod se u těchto místních jmen držel minimálně do 16. století, doložen je i později. Většina z těchto místních jmen však přešla k ženskému rodu. Původně šlo o nářeční změnu, která se šířila z oblasti centrálních Čech. Do běžné mluvy na Moravě a ve Slezsku v plném rozsahu nepronikla (jména typu Olomouc jsou proto v místním úzu i nadále mužského rodu, i když ve spisovné češtině se již přiklonila k rodu ženskému). Změna rodu byla vyvolána pravděpodobně analogií s mnohými místními jmény, která jsou ženského rodu, např. Lomnice, Roudnice apod.
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Zanechat odpověď