Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, jak je nejvhodnější určit příslovečné určení času například v této větě: Eva chodí na oběd ve dvě odpoledne. Bylo by tady možné určit ve dvě odpoledne jakožto celek jako příslovečné určení času?
A dále: Eva jde na kosmetiku ve čtvrtek odpoledne. Bylo by tady možné určit ve čtvrtek odpoledne jakožto celek jako příslovečné určení času?
Konečně: Eva chodí na oběd každý den ve dvě hodiny odpoledne. Tady by bylo asi třeba určit vše zvlášť kvůli dalším větným členům (?)
Paní K. D.

Odpověď ASČ:
Přikláním se k názoru prof. V. Šmilauera (viz Novočeská skladba, 1969, str. 353 a dále), že typ /ve/ dvě [=hodiny] odpoledne je přístavkovým spojením větných členů /ve/ dvě a odpoledne, a to specializujícím (konkretizujícím: upřesnění přináší výraz odpoledne – mohlo jít i o časné ráno). Protože obecně platí, že všechny (zde: dva) členy přístavkového vztahu mají stejnou větněčlenskou platnost, jsou v daném spojení výrazy /ve/ dvě i odpoledne příslovečná určení času. Totéž platí pro spojení /ve/ čtvrtek – odpoledne.

Spojení každý den – ve dvě hodiny odpoledne je analogické, jen v přístavkovém vztahu stojí celá spojení každý den a /ve/ dvě hodiny odpoledne. Druhé z nich, /ve/ dvě hodinyodpoledne, je pak dalším přístavkovým spojením, a to  uvnitř rozvitého členu širšího přístavkového spojení, totiž každý den/ve/ dvě hodiny odpoledne.

Samozřejmě je tedy třeba určit ještě rozvíjející větné členy každý a /ve/ dvě: v obou případech jde o přívlastek shodný, a to i v případě vypuštěného (elidovaného) větného členu hodiny.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď