Dotaz:
Ráda bych se zeptala, jakým větným členem je s nemocí ve větě: S nemocí jsem ležel v posteli. S kolegou váháme mezi příslovečným určením a doplňkem.
Paní A. V.

Odpověď ASČ:
Toto je dotaz na jev, který je přímo typickou ukázkou přechodového pásma mezi větnými členy. Proto je naprosto přirozené, že tazatelé váhají.
Podle Šmilauerovy Nauky o české skladbě lze na základě jím uváděných analogických příkladů určit tento větný člen buď jako doplněk (viz substituci Ležel nemocen či analogii, byť ne zcela stoprocentní, Ona tam ležela s očima v úžasu dokořán), nebo jako příslovečné určení příčiny (na základě otázkové metody: Proč ležel?)
Podle mého názoru jde o doplněk neshodný. Cítíme zde totiž dvě skladební dvojice „já – s nemocí“, „ležel jsem – s nemocí“. Příslovečný význam ani analogie s typickými příklady na příslovečné určení příčiny zde úplně nesedí. Typickým příslovečným určením příčiny by byla např. konstrukce Ležel pro nemoc, ale ta je jiná než ona dotazovaná. Jiná předložka zde, domnívám se, podstatně mění významový vztah.

Tento jev bych rozhodně nezařazoval na základní školy ani na SOŠ či SOU. Na gymnáziích by ale mohl dobře posloužit pro tříbení smyslu žáků pro sémantiku a pro budování jejich povědomí o tom, že v jazyce, stejně jako v jiných vědních i životních oblastech, existuje celá řada přechodových, ne zcela přesně zařaditelných jevů.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď