Dotaz:
Jak prosím psát správně : dyskomfort, nebo diskomfort?
Paní J. H.

Odpověď ASČ:
Doporučujeme tazatelčině pozornosti normativní Internetovou jazykovou příručku, která řeší 95 % běžných jazykových dotazů; tento zde.

Je ovšem pravda, že s psaním předpon dys- (řeckého původu) a dis- (latinského původu) jsou v praxi stálé problémy. Důvodem je relativní blízkost jejich významu:
– Předpona dys- signalizuje poruchu, závadu, zjevnou odchylku od většinového či žádoucího stavu; proto píšeme např. dysfunkce, dysgrafie, dyslexie, dyslálie.
– Předpona dis- znamená buď „roz-“ (např. dislokace), nebo „ne-“; v druhém případě jde tedy toliko o nesoulad s pravidly či běžným stavem, nepohodu: proto píšeme disonance, diskrepance, disproporce, disgustovat, diskriminovat.

Pokud jde o dotazované slovo: správné psaní je diskomfort, protože zde nejde o poruchu či závadu, ale o nesoulad s běžným, resp. žádoucím stavem, tedy ve významu „nekomfort“.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď