Dotaz:
Ráda bych se touto cestou zeptala na psaní velkých a malých písmen. Již několik let spekulujeme, jak správně napsat moji adresu. A jelikož nyní potřebuji dát k tisku svatební oznámení, na kterém je adresa uvedena, ráda bych si byla 100 % jistá.
Dle Pravidel českého pravopisu se domnívám, že správně by mělo být: náměstí Prof. Drahoňovského, nicméně většina lidí používá náměstí prof. Drahoňovského.
Mohli byste mi, prosím, poradit?
Paní A. Š.

Odpověď ASČ:
Podle Pravidel českého pravopisu i podle normativní Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR se tu skutečně píše ve slově/zkratce Profesora/Prof. velké písmeno, i když jinak uvnitř věty se tento titul píše s písmenem malým; nám./náměstí se samozřejmě píše s malým „n“. Vizte prosím v IJP (a to i při jiných problémech – jde o vynikající, a nejen pravopisnou příručku, ve které najdete téměř vše, a výborně se tam i hledá!) na http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=186 tuto pasáž:

Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě
Podle PČP z r. 1957 se obecné jméno ve spojení s vlastním jménem ve 2. pádě psalo s malým písmenem (náměstí bratří Synků); podle PČP z r. 1993 se obecné jméno (a to i jeho zkratka) píše s velkým písmenem: náměstí Bratří Synků, nábřeží Kpt. Jaroše, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, ulice Generála Píky. Důvodem změny bylo sjednotit psaní těchto názvů s názvy jako náměstí Míru, náměstí Chuchelských bojovníků, náměstí Českého povstání, v nichž se první slovo po obecných názvech ulice, náměstí, nábřeží atp. psalo s velkým písmenem.

Dotazovaný jev je plně analogický s typem nábřeží Kapitána (Kpt.) Jaroše či ulice Generála Píky. Píšeme tedy nám. Profesora/Prof. Drahoňovského.

Dodám ještě, že bohemisté připouštějí, ba doporučují právě u psaní velkých písmen značnou toleranci; problematika je pro laika dosti nepřehledná, často je třeba mít znalosti nelingvistického rázu, abychom se rozhodli „správně“. Osobně doporučuji svým studentům, aby dávali obzvláštní pozor jen na ty případy, kdy by (snad) mohlo chybné psaní velkého písmena vést k právnímu problému – např. u listin zapisovaných do Katastru (katastru??) nemovitostí apod.

Jiří Kostečka
Asociace středoškolských češtinářů

Zanechat odpověď