Již několikrát jsme na stránkách ASČ upozorňovali, že naše jazyková poradna slouží těm tazatelům, kteří přes všechnu rozumnou snahu nenaleznou odpověď na svůj dotaz v dostupných bohemistických příručkách (zdůrazňuji: ani ve spolehlivých online bohemistických příručkách), popř. naleznou, ale ta je tam formulována v natolik odborné podobě, že běžný uživatel naší mateřštiny potřebuje její přetlumočení do „lidské“ podoby. Takových dotazů jsme zodpověděli již stovky a nejzajímavější vyvěšujeme pravidelně i na náš web (těch je odhadem několik desítek).

Přesto nám neustále přicházejí i takové dotazy, k jejichž vyřešení stačí jednoduché nahlédnutí do námi neustále připomínané, absolutně seriózní, vědecky přesné a i nelingvistovi srozumitelné Internetové jazykové příručky Akademie věd ČR: viz prirucka.ujc.cas.cz.

Příkladem podobného banálního dotazu je tento mail, který do naší poradny nedávno dorazil:

Dobrý den, dočetl jsem se, že emailové poradenství neposkytujete (poskytujeme, ale v intencích výše zmíněných limitů; pozn. J. Kostečka), ale snad mi takto odpovíte alespoň na tento stručný dotaz. Často teď bývá na různých cedulích a reklamách umístěných například na vozidlech, billboardech atd., nezvyklé slovní spojení – např. „Velkoobchod nápoji“ nebo „Velkoobchod obuví“, „Obchod spotřebním zbožím…“ Proč zde není předložka „S“ ? Můžete mi toto prosím nějak vysvětlit?
Pan J. H.

Odpověděl jsem tazateli jediným kliknutím: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=620&dotaz=obchod%20s%20n%C4%9B%C4%8D%C3%ADm#nadpis5. (Vizte prosím bod 5.)

Prosím všechny uživatele naší krásné mateřštiny, aby se nejprve obtěžovali nalézt odpověď na své dotazy v citované Internetové jazykové příručce, kterou pro ně pracně, dlouho a velmi zodpovědně připravovali a připravili bohemisté z Ústavu pro jazyk český, než se obrátí na naši poradnu. A to nemluvím o případech, kdy jsme tázáni na „problémy“, jež jednoznačně zodpovídají Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď