Dotaz:
V kolektivu se nemůžeme jednoznačně shodnout, jak určit druh přídavných jmen v druhém a třetím stupni. Např. mladý, mladší, nejmladší. Jedná se ve všech případech o přídavné jméno tvrdé, nebo se mění ve druhém a třetím stupni podle přípony na přídavné jméno měkké?
Děkuji za rozřešení našeho kolektivního sporu.
Paní S. P.

Odpověď ASČ:
Děkujeme za zajímavý, ale dobře řešitelný dotaz.
Druhým stupněm se přídavné jméno mění na jiné slovo: došlo zde k odvození slova nového, nikoli ke skloňování slova výchozího (!).
Odvozené přídavné jméno ve 2. a 3. stupni už je potom měkké. Má totiž koncovky měkkého skloňovacího typu, tj. podle vzoru „jarní“. A zopakujme: mladší není stejné slovo jako mladý – odvozením vzniklo slovo nové. Stejně tak nejmladší není totéž jako mladý ani jako mladší. Má ovšemže též měkké skloňování.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď