Dotaz:
Jak určujeme mluvnické kategorie ve spojení přišel jste (Vy – vykáme): jde o 2. osobu čísla jednotného, nebo množného?

Odpověď ASČ:
Při vykání užíváme 2. osobu mluvnického čísla množného, ačkoli oslovujeme osobu jedinou. Je zde tedy pro vyjádření společenské úcty použit rozpor mezi obsahem a formou: „Vy vypadáte dobře, mladá paní!“
Stojí-li ve složeném slovesném tvaru příčestí činné nebo trpné, je tvar slovesa být v čísle množném, ale obě příčestí jsou v čísle jednotném: Přišel jste? Jste volán k řediteli!
Jiným způsobem nelze daný jev popsat – není možné určit, v jakém (jednom) čísle stojí celý tvar.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ
www.ascestinaru.cz

Zanechat odpověď