Dotaz:
Zajímá mě, jak skloňovat slovo Arabica a proto se na Vás s tímto dotazem obracím. Jde o to, jestli zachovávat „c“ ve slovním základě, nebo v ostatních pádech používat „k“. Jak je to správně – bez Arabicy, Arabiky, s Arabicou, Arabikou?
A také ještě další dotaz – psát Arabicu, Arabiku s velkým písmenem?
Paní R. F.

Odpověď ASČ:
Narazila jste na velmi zajímavý jev, který známé příručky neřeší.

Nejprve ale upozorním na terminologickou nepřesnost: tazatelé velmi často zaměňují pojmy mluvnice (gramatika) za pravopis (ortografie) a naopak. To je i tento případ.
Mluvnice se zabývá tvaroslovím a skladbou, popř. (v hodně širokém pojetí) i tvořením slov, ale ne pravopisem. V daném dotazu jde nikoli o to, jak dotazované slovo skloňovat, ale jak jeho tvary psát – tedy o jev pravopisný.

Internetová jazyková příručka ÚJČ sice na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=252 uvádí skloňování i pravopis podstatných jmen ženského rodu na -ca, ale vesměs jen těch, kde se písmeno „c“ vyslovuje jako hláska „c“, nikoli jako hláska „k“.
Můj jazykový cit mně jasně říká, že při skloňování by se tu měl pravopis přizpůsobit výslovnosti a mělo by se psát i vyslovovat (bez) Arabiky atd. Neumím si představit, že bych napsal (bez) Arabici, natož  (bez) Arabicy.
Samozřejmě se lze problému vyhnout typicky cimrmanovským úkrokem stranou, totiž obratem (bez) kávy Arabica atd…

Pokud jde o velké písmeno, tam už hovoří pravidla jasněji: viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=192&dotaz=velk%C3%A1%20p%C3%ADsmena
Z poučení uvedených tam v 1. a 2.odstavci vyplývá, že je třeba psát Arabica/Arabika s velkým „A“. Jde totiž zcela určitě o registrovanou a chráněnou kávovou značku.

Jiří Kostečka

5 komentářů.

 1. Zdeňka Navrátilová napsal:

  Dobrý den,
  u arabiky a robusty nejde o registrované odrůdy, takže se píší s malým písmenem.Jde o obecné označení, přičemž arabica se získává z kávovníku arabského (Coffea arabica) a robusta z kávovníku statného (Coffea canephora, synonymum je Coffea robusta). Od obou druhů je jistě řada registrovaných kultivarů, které se píší s velkým písmenem, ale to není tento případ. Potvrdili mi to i v tel. poradně ÚJČ.
  ZN

  • Jiří Kostečka napsal:

   Děkuji za upřesnění a názor. Ano, slovo arabika/arabica je uvedeno ve slovníkové části IJP. Pořád si ale myslím, že ve spojení káva a/Arabika jde o analogický případ s typy jako jablko Jonathan, víno Ryzlink rýnský, hruška Pařížanka.

   V každém případě jde o jeden z případů, kdy je třeba v psaní velkých písmen udělat trochu pořádek. Kdo má taky vědět, jestli je arabika chráněná značka? A v IJP logicky nemůžou být explicitně uvedeny všechny tyto a podobné typy.

   • Tomáš Stříbrný napsal:

    Nikoli, káva arabika není analogický příklad k jablku Jonathan, paní to napsala jasně. Jablko Jonathan, jablko Golden Delicious, Matčino etc. jsou kultivary druhu Malus domestica (správně psáno kurzivou), píší se tedy s velkým písmenem. Naproti tomu káva arabica je obecné pojmenování pro kávu vyráběnou ze semen biologického druhu kávovník arabika (Coffea arabica), káva robusta je pak vyrobena z kávovníku statného (Coffea robusta). Kultivary kávovníku, psané s velkým písmenem, jsou třeba Blue Mountain nebo Harar, chráněnou značkou pak označení jako Espresso Latino Café nebo Dadák Rocca.

 2. Michaela Bejčková napsal:

  Dovolím si ještě doplnit, že Internetová jazyková příručka ÚJČ takovou situaci řeší, viz

  http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=350
  (bod 1 písm. c)

  http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=370
  (bod 1 písm. c)

  Osobně mi pro české oko připadá také přijatelnější varianta -ky, a i podle IJP je to častější; vyloučena však není ani varianta s -cy, viz blíže v IJP.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Děkuji za tuto relevantní připomínku.
   Obě zmíněné pasáže z IJP znám, ale jedna hovoří o „osobních“ jménech ženských, druhá o „zeměpisných“ jménech ženských – což ani v jednom případě není dotazovaný jev. Uznávám samozřejmě, že analogie s naším případem jsou zjevné a lze z nich vycházet.
   Přesto soudím, že zde tvůrci IJP zašli v tolerantnosti vůči naší mateřštině příliš daleko a že psané podoby jako „/bez/ Biancy, Salamancy“ vypadají podivně…
   JK

Zanechat odpověď