Dotaz:
Zajímá mě, jak skloňovat slovo Arabica a proto se na Vás s tímto dotazem obracím. Jde o to, jestli zachovávat „c“ ve slovním základě, nebo v ostatních pádech používat „k“. Jak je to správně – bez Arabicy, Arabiky, s Arabicou, Arabikou?
A také ještě další dotaz – psát Arabicu, Arabiku s velkým písmenem?
Paní R. F.

Odpověď ASČ:
Narazila jste na velmi zajímavý jev, který známé příručky neřeší.

Nejprve ale upozorním na terminologickou nepřesnost: tazatelé velmi často zaměňují pojmy mluvnice (gramatika) za pravopis (ortografie) a naopak. To je i tento případ.
Mluvnice se zabývá tvaroslovím a skladbou, popř. (v hodně širokém pojetí) i tvořením slov, ale ne pravopisem. V daném dotazu jde nikoli o to, jak dotazované slovo skloňovat, ale jak jeho tvary psát – tedy o jev pravopisný.

Internetová jazyková příručka ÚJČ sice na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=252 uvádí skloňování i pravopis podstatných jmen ženského rodu na -ca, ale vesměs jen těch, kde se písmeno „c“ vyslovuje jako hláska „c“, nikoli jako hláska „k“.
Můj jazykový cit mně jasně říká, že při skloňování by se tu měl pravopis přizpůsobit výslovnosti a mělo by se psát i vyslovovat (bez) Arabiky atd. Neumím si představit, že bych napsal (bez) Arabici, natož  (bez) Arabicy.
Samozřejmě se lze problému vyhnout typicky cimrmanovským úkrokem stranou, totiž obratem (bez) kávy Arabica atd…

Pokud jde o velké písmeno, tam už hovoří pravidla jasněji: viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=192&dotaz=velk%C3%A1%20p%C3%ADsmena
Z poučení uvedených tam v 1. a 2.odstavci vyplývá, že je třeba psát Arabica/Arabika s velkým „A“. Jde totiž zcela určitě o registrovanou a chráněnou kávovou značku.

Jiří Kostečka

2 komentářů.

 1. Michaela Bejčková napsal:

  Dovolím si ještě doplnit, že Internetová jazyková příručka ÚJČ takovou situaci řeší, viz

  http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=350
  (bod 1 písm. c)

  http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=370
  (bod 1 písm. c)

  Osobně mi pro české oko připadá také přijatelnější varianta -ky, a i podle IJP je to častější; vyloučena však není ani varianta s -cy, viz blíže v IJP.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Děkuji za tuto relevantní připomínku.
   Obě zmíněné pasáže z IJP znám, ale jedna hovoří o „osobních“ jménech ženských, druhá o „zeměpisných“ jménech ženských – což ani v jednom případě není dotazovaný jev. Uznávám samozřejmě, že analogie s naším případem jsou zjevné a lze z nich vycházet.
   Přesto soudím, že zde tvůrci IJP zašli v tolerantnosti vůči naší mateřštině příliš daleko a že psané podoby jako „/bez/ Biancy, Salamancy“ vypadají podivně…
   JK

Zanechat odpověď