Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, zda je věta (viz níže) napsána správně, protože jde o věnování do knihy a nerada bych tam měla chybu. Bohužel jsem z žádné knihy ani internetové jazykové příručky nepochopila, kde se čárka před spojkou a píše a kde ne. Dále na konci věty si nejsem jista, zda ještě nepatří čárka za slovo počteníčko nebo za přeje. Zde uvádím celou větu:
Milá Rosálko a milý Ájo, s touto poučnou knihou se dozvíte samé zajímavosti o životě hudebního velikána Wolfganga Amadea Mozarta a jistě vás upoutají i krásné ilustrace. Pěkné počteníčko přeje Ježíšek.
Mnohokrát děkuji za odpověď, chci psát korektně, zvlášť když je to kniha pro děti.
S pozdravem
paní D. (křestní jméno tazatelka neuvedla)

Odpověď ASČ:
Čárka před souřadicí spojkou a se v češtině píše jen ve dvou případech:
1. Jde o spojku spojující větné členy či věty v souvětí, jež jsou v souřadicím poměru jiném než slučovacím (např. v odporovacím, důsledkovém, stupňovacím): Chtěl se pomstít, a spadl sám do vlastní pasti (poměr odporovací – spojku a tu lze nahradit spojkou ale ); Pršelo, a tak jsme zůstali doma (poměr důsledkový); Šlo o nedopatření malé, a proto neškodné (též poměr důsledkový, zde nikoli mezi větami, ale mezi větnými členy); Pes pána neposlouchal, a navíc se viditelně chystal k útoku (poměr stupňovací).
2. Jde o spojku fungující ve vložené větě vedlejší či po vsuvce: Zablesklo se, a když téměř vzápětí silně zahřmělo, chlapci zděšeně prchali domů (zde se podle pravidel přesouvá čárka před zdvojený spojovací výraz – „logicky“ by měla stát až před když);  Neřekl, co hodlá udělat, a beze slova odešel; Občas se stává, a na to nezapomínejme, že realita se rozchází s ideály. (Vsuvku lze ovšemže oddělit i pomlčkami či závorkami.)
Ve Vašem textu nejde ani o jeden z těchto případů, takže uvedený pravopis bez čárky je správný.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Jeden komentář.

  1. Josef Zemek napsal:

    Tazatelce bych navrhl, aby vazbu se 7. pádem (s knihou) nahradila vazbou s 2 pádem (z knihy).

Zanechat odpověď