Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o pomoc při výběru správné varianty z následujících možností uvedených v testu společnosti Scio:

Která z následujících možností obsahuje nespisovné slovo?
A) Na stadionu byl hic a měli jsme žízeň.
B) Na mě se můžeš vždycky spolehnout.
C) Pěkně děkuju za takové překvapení.
D) Narodila se jim dvojčata: holka a kluk.

Já sama nedokáži jedenáctiletému synovi při přípravě na PZ na víceleté gymnázium vysvětlit, co je „správně“, a po obdržení odpovědi od společnosti Scio už vůbec ne:
„Nespisovné slovo je „hic“. Není ve Slovníku spisovné češtiny, ale v mluvě se běžně používá (tedy existuje). Je to tedy nespisovné slovo.“

Odpověď ASČ:

V dané úloze je skutečně nespisovným slovem výraz hic.

Nicméně vysvětlení kolegů ze SCIO není zcela přesné: Existují slova a tvary nespisovné (krávovina, výcuc, malej, /o/ pracech, zabouchnout se do někoho), hovorové (strašně/moc, akorát, až tak…), neutrální (schod, stůl, zpívat) a knižní či archaické (téměř, sic, vsednout na kůň, sudlice). Samozřejmě vždy záleží na kontextu: zde úmyslně uvedené sloveso zpívat je nikoli neutrální, nýbrž nespisovné v přeneseném významu „říkat pravdu pod nátlakem“.

Někdy dokonce nemáme v jazyce pro kýžené pojmenování vůbec žádný neutrální výraz: např. plakat je nesporně poněkud knižní, brečet naopak hovorové, bulit stojí na hranici hovorovosti a nespisovnosti – a nic mezi tím nenacházím; štkát je zjevně archaické.

Leckde jde u vymezení stylizačního hodnocení slova/výrazu jen a jen o dohodu lingvistů, tedy odborníků; u nich se kromě znalostí předpokládá navíc výjimečný jazykový cit, daný talentem a intuicí.

V dotazovaném případě slovo hic je nespisovné nikoli proto, že „není ve Slovníku spisovné češtiny“, ani proto „že se v mluvě běžně používá“, nýbrž proto, že jej jako nespisovné nesporně pociťuje většina uživatelů naší mateřštiny. Nabízené varianty děkuju a holka, kluk jsou hovorové, tj. spisovné a stylově přijatelné v mluveném jazyce. (V psaném oficiálním textu užijeme raději děkuji, dívka, chlapec.)

Jiří Kostečka

2 komentářů.

  1. Ing.Slavomil ŠVINGER napsal:

    Můj jazykový problém je vysvětlen v současně posílaném E-mailu
    ŠVINGER

Zanechat odpověď