Dotaz:
Na tohle mi asi žádný odborník hned tak neodpoví, patrně není dána žádná konvence…Prosím jak dle Vás řešit problematiku smajlíků?Jak psát kombinací smajlíků a interpunkce – správné pořadí jak
uvnitř věty, tak na konci věty… a může dokonce smajlík suplovat interpunkci? Doufám, že ne. 🙂
Já osobně preferuji pravopis, tj. prvně řeším interpunkci a pak teprve vložím smajlíka.
Příklad uvnitř věty: Petr  mi řekl, že jsem to udělal dost hloupě, 🙂  protože vzápětí se dřevo sesypalo).
Příklad na konci věty: A tak Vám tedy gratuluji. 🙂
Takhle to dělám já… J
Pan J. D.

Odpověď ASČ:
Tenhle jev skutečně neřeší žádná norma; a konvence bychom asi taky hledali dost nesnadno – z čeho taky bychom je čerpali? Ze soukromé korespondence?
Z jazykového hlediska by snad bylo možno hledat nějaké analogie v interpunkčních pravidlech: např. existují pravidla pro pořadí „tečka – závorka“, resp. „závorka – tečka“, ale emotikony nejsou interpunkční znaménka, nic neoddělují, jen daný text emočně či sémanticky komentují. (Např. smajlík může sdělení odlehčit, ale naopak i ironizovat.)
Sám bych doporučil vyhýbat se emotikonům ve vážné korespondenci; ovšem jak si komunikační partneři nastaví v osobní korespondenci pořadí „emotikon – čárka“ / „čárka – emotikon“ aj., je jen a jen na nich. Ostatně si nemyslím, že by se v běžném přátelském mailu chtěl v tomhle někdo „vrtat“.
Chápu, že odpověď může tazateli připadat šalamounská, ale jiná v této chvíli není z lingvistického hlediska
k dispozici. Snad jen… mohli bychom se zeptat zkušených grafiků, co jim připadá výtvarně vzhledné.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.